Програма на сдружение BG Бъди активен

Активни квартали: диалог между граждани, организации и общини

Първите срещи между граждани, представители на граждански организации и общини се проведоха в Хасково и София, където участниците обсъдиха гражданското участие и предложиха конкретни идеи, как може да се подобри диалог между институции. “Работилница за граждански идеи” в Хасково “Работилница за граждански идеи” се проведе на 15-ти...

Плейсмейкинг за демокрация: пространствата за млади хора и деца

Харманли и София предложиха добри примери за това, как градските пространства могат да бъдат създадени за деца, като ги включат в процеса заедно с тях, използвайки концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която цели да се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.Миналата...

Отворена покана за училища и детски градини: ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Ще превърнем Ден на рециклирането в МЕСЕЦ на рециклирането! От 18-ти февруари до 18 март, училищата и детските градини в цялата страна ще бъдат предизвикани в надпревара за организиране на разделно събиране на пластмасови бутилки. ...