fbpx

PARK

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения, който да подкрепя капацитета на двата сектора и в крайна сметка  да доведе до подобрени програми и подходящи за спорт пространства в градска среда, улесняващи физическата активност в урбанизираните райони.

Проектът следва методологията за създаване на място( Placemaking) – с четири отличителни етапа – достигане, ангажиране, действие, празнуване.

X