Програма на сдружение BG Бъди активен


ПАРК

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения, който да подкрепя капацитета на двата сектора и в крайна сметка  да доведе до подобрени програми и подходящи за спорт пространства в градска среда, улесняващи физическата активност в урбанизираните райони. Проектът следва методологията за създаване на място( Placemaking) и е част от дългосрочната програма на сдружение BG Бъди активен – _Място България.

Специфични цели и свързани дейности:

  • Проучване – Проучване и анализ на инструменти, ръководства и дейности на партньорските държави с цел да се направят изводи за това какво е работило или какво не, и да се създаде база от знания и опит. Същевременно ще се картографират съществуващите инструменти и ще се измери тяхната приложимост в текущата ситуация и ще се идентифицират ключовите предизвикателства при разпространението на активен начин на живот в градовете.
  • Търсене на  решения – Създаване на  Placemaking for physical activity toolbox, който може да се използва както от спортни организации, така и от плеймейкъри
  • Тест – Пилотиране на адаптивността и жизнеспособността на инструментариума  към различните страни на прилагането му  – от организацията за спорт и физическа активност и от организацията за градско развитие (placemaking), с цел да се стигне до адаптивен ресурс, който може да бъде прилаган в цяла Европа
  •  Мрежа и застъпничество – Насърчаване на взаимодействието между общностната спортна организация, създателите на пространства и държавните сектори (ЕС, национални и местни), за да се създадат по-приобщаващи и сплотени мрежи от заинтересовани страни. Включването на политиците и заинтересованите страни на европейско ниво ще допринесе за дълготрайния ефект от проекта и ще достигне до участници извън проекта.  
  • За повече информация и ресурси посетете: https://park.bgbeactive.org/

Партньори:

Водеща организация: BG Бъди активен

Експерти: Международната асоциация за спорт и култура (ISCA) и Placemaking Europe

Партньори:  Power Jump, MOVE Malta, AJSPT Suceava и DES – Спорт за образование и здраве

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

X