Програма на сдружение BG Бъди активен

Златоград поставя Шишеяд за събиране на пластмасови бутилки

Община Златоград е поредната община, която ще ангажира гражданите си в процеса на разделно събиране и рециклиране. Местната власт ще стимулира своите жители по креативен и различен начин да изхвърлят разделно своите бутилки, като инсталира арт инсталацията наречена “Шишеяд” на територията на Централен градски парк.

В Шишеяда, гражданите ще могат да  пускат само PVC шишета, които задължително трябва да са компресирани (смачкани). Целта е съоръжението да може да приеме по-голямо количество, което после да бъде рециклирано. “На самата инсталация има специално поставена табела, показваща правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната”, казва кметът на Община Златоград – ”Основната ни цел е формиране на екологосъобразен начин на живот сред населението. Повишаване на културата относно управлението на отпадъците. Повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъците”. С поставения Шишеяд, община Златоград се присъединява към кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ – “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. В цялата страна, като част от едноименната кампания, до момента има поставени над 60 такива Шишеяда, разположени в 30+ различни населени места. Инсталациите са разположени на централни и посещавани площади и градски зони, училища и детски градини, като има и пътуващи Шишеяди, които гостуват на различни спортни и културни събития.

“Според резултатите от представителна извадка, с която разполагаме, над 75% от хората, които не изхвърлят разделно отпадъците си, ще се повлияят и ще променят това у себе си, ако имат по-добри условия.“, коментира Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен, национален координатор на кампанията. – “Арт инсталациите са прекрасен инструмент, от една страна за отправяне на апел за нуждата създаване на по-адекватни условия, а от друга за ангажиране на гражданите с процеса на рециклиране“. През 2022-ра, кампанията “Шишеяд в твоя град” събра 11 214 кг разделно събрани пластмасови бутилки до 3 литра от разположените 57 инсталации в 27 населени места.  А до сега, от своето начало през 2019-та, кампанията е събрала над 80 000 кг разделно събрани отпадъци. Координаторите от BG Бъди активен обявиха и отворена покана към Общини от цялата страна за включване в надпревара Община #БезОтпадъци. Конкурсът стартира през месец март и ще продължи до края на м септември и има за цел да мотивира повече Общини да работят за ангажирането на гражданите, бизнеса, НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране. Първите нови 10 включили се общини ще получат Шишеяд, а повече информация може да се намери в сайта на _Място България.

 

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

No Comments

Post a Comment