Обратно към _МЯСТО България

Проектът

Проектът “Квартална демокрация в градските общности”, наричан накратко “Активни квартали” стартира през септември 2021 година, е координиран от сдружение BG Бъди активен и е финансиран от Фонд Активни граждани България Проектът, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на плейсмейкинг / placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации. 

Стъпвайки на плейсмейкинг като методология за работа с общности, сдружението следва определен модел за работа с общности и създаване на пространства.  В желанието си да ангажира хората да бъдат по-активни и отговорни цялостно като общество, BG Бъди активен използва нещо, което близко до тях, видимо и разбираемо, а когато е успешно – добре изглеждащо междублоково пространство, има бърз ефект върху усещане за успеваемост и добре свършена работа, може да се използва ежедневно и бързо вдъхновява като добър пример. Като резултат от плейсмейкинг, местата стават по-красиви, по-чисти и по-инклузивни за различни групи хора.

Цели на проекта:
Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

 • Проектът цели да укрепи гражданското пространство в градските общности в България чрез демократично участие на хора в развитието на публичните пространства чрез концепция за плейсмейкинг и чрез насърчаване на местните политики за общността в публичните администрации. 
 • Чрез организиране на интервенции с гражданско участие, изграждане на капацитет на граждански организации и на общински служители, проектът ще допринесе за полагане на основите за демократичен диалог на местно и национално ниво, засилване на квартална демокрация в местните общности, вдъхновяване за жителите да се включат в политически процеси на местно ниво и насърчаване на доверието между членовете на общността.

Партньори на проекта са норвежката организация Nabolagshager, която се занимава с облагородяване на градски пространства, кръгова икономика и демокрация в общностите.

Ресурси

Изследването “Квартална демокрация в градските общности”

Изследването “Квартална демокрация в градските общности” е резултат от съвместна работа между партньорите за събиране и анализ на успешни истории за плейсмейкинг от България и Норвегия. В него ще намерите:

 • опит от други граждански организации за изграждане на общности
 • наблюдения за това как общностите са взаимосвързани с техните публични пространства и тяхното чувство за споделена собственост
 • основните тенденции и предизвикателства на плейсмейкинг в двете страни
 • практически насоки за прилагане на плейсмейкинг

Вярваме, че предложените примери за плейсмейкинг, ще ви вдъхновят и ще ви стимулрират да се свържете с хора и обществени групи места и да прилагате този по нов начин на обвързване на общности, техните нужди и локациите, с които те се асоциират.

Автори на разработката:
Ким Вегер – Наболагсхагер / Норвегия
Лаура Мартинес Изкиердо – Наболагсхагер / Норвегия

Сътрудници:
Мария Стефанова – БГ Бъди активен / България
Владислав Федоров – БГ Бъди активен / България
Гергана Ангелова – БГ Бъди активен / България

Куриране и редактиране:
Лаура Мартинес Изкиердо – Наболагсхагер / Норвегия

Плейсмейкинг за демокрация / наръчник за общността

Настоящият наръчник бе създаден на базата на изследвания, осъществени в България и Норвегия, на практики, които прилагат плейсмейкинг за демокрация. Въз основа на това проучване открихме както няколко предизвикателства и възмoжности за прилагане на плейсмейкинг като инструмент за активиране на демократичното участие на гражданите в двете страни, така и какъв може да бъде подходът към тези предизвикателства.

Създадохме наръчника имайки предвид тези предизвикателства и с желание да подкрепим дейните хора, общностните групи и лидери да имат спокойствието и проактивността да участват при взимането на решения какво да се случва в общностите им и публичната среда.

Наръчник за общини / Плейсмейкинг за демокрация

Наръчникът за общини включва: (1) инструмент за самооценка, позволяващ да определи, до каква степен решението трябва да бъде отворено, (2) препоръки за следващите стъпки на база на самооценката, (3) потенциала и възможностите.

Инструментът позволява:

 • Да създадете ясен механизъм за гражданско включване;
 • Да споделите отговорност за решението с граждани и активисти чрез демократичен процес;
 • Да насърчите гражданската инициативност във Вашата общност за следващите дейности;
 • Да включите по-широк кръг експерти, които ще Ви помогнат да не вършите всичко сами.

Мрежата

Ние се стремим да изградим по-добри връзки между граждани в общностите в България чрез тяхното активно включване и да развиваме на местно ниво процеси по взаимодействие между различните заинтересовани страни. 

Мрежата “Активни квартали” събира активни граждани и организации, които са мотивирани да създадат активни общности, прилагайки принципи на плейсмейкинг. 

Използвайки инструмента “плейсмейкинг”, слагаме общността в центъра на процеса и създаваме устойчива и структурна промяна в публичните пространства. Гражданите са център на публичните пространства и най-добре познават нуждите им. Именно те могат да се погрижат най-добре за тях.

“Активни квартали” е годишно пътуване, в което каним общностите да прилагат принципи плейсмейкинг, да работят с другите общности в България и да изграждат връзки със заинтересовани страни – общини, бизнес и граждански организации. “Активни квартали” е възможност за:

 • Изграждане на капацитета в плейсмейкинг
 • Създаване на мрежа от нови партньори
 • Практично прилагане на плейсмейкинг в общността
 • Разпространение на успехи

Партньори на проекта са норвежката организация Nabolagshager, която се занимава с облагородяване на градски пространства, кръгова икономика и демокрация в общностите.

„Проектът „Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000€, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Проектът „Квартална демокрация в градските общности“ е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво“.

© copyright BG Be Active, 2022