fbpx

Искам да съм полезен. Рециклирай ме!

Даваме възможност на хората да видят резултата от рециклирането на пластмасови опаковки. Кампанията се провежда в 4 български града. Всеки, който събира пластмасови опаковки у дома или в офиса и ги изхвърли в контейнерите за разделно събиране допринася за нейния успех!
В замяна на събраните повече опаковки, спрямо същия период на предходната година, в края на всеки кампаниен период, жителите на включените градове, получават различни градски мебели като подарък за града си.

Включи се и дай шанс на неизползваните ресурси да заживеят отново, показвайки, че можем да направим #Промянатавъзможна

Осинови си миля

Кампанията “Осинови си Миля – Крайбрежие #БезОтпадъци” стартира през 2021г. и отново се фокусира върху крайбрежни зони, които са едни от най-често замърсяваните места. Кампанията предвижда обход на разстояние минимум една миля, по време на който доброволци и активисти събират отпадъци. Чрез дейностите не само “освобождаваме” природата от отпадъци, но и стимулираме своята физическа активност.  По време на почистванията част от отпадъците се събират разделно и се рециклират. Целта ни не е да почистим след хората, които замърсяват, а да дадем гластност на големия проблем и да работим в посока превенцията му. Кампанията е национална и включва крайбрежни зони около реки и морските брегове.

НЕ! на нерегламентираните сметища

8000+ декара площ с нерегламентирани сметища. Това са цифрите на кошмара наречен “Нерегламентирани сметища”. При проверка на Върховна административна прокуратура (ВАП) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са установени 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания. Как можем да намалим и спрем образуването на нерегламентирани сметища? Като част от дейностите по дългосрочната програма _Място България се опитваме да ангажираме трайно всички засегнати (граждани, бизнес и институции) с дългосрочното решаване на проблема с изхвърлените и нарастващи във времето отпадъци в природата около нас.
Един от ключовете е повишаване нивото на информираност у гражданите и у общинските служители за общата и споделена отговорност към решаването на този проблем.

 

Световен ден на рециклирането

Световният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете и включва училища, фирми, организации и единици хора, които са насочени и демонстрират различни начини да се рециклират ежедневни отпадъци. Всички изброени са символично наречени “Герои на рециклирането”( #RecyclingHeroes), каквато е темата на събитието и през 2021година.Кооринатор на инициативата в България е сдружение „БГ Бъди активен“. Заедно с партньори от различни български градове, обединени чрез програмата МЯСТО България, отново ще дадем своя принос в популяризирането на идеите за превенция на замърсяването, разпространение на идеите за разделно събиране на отпадъците и устойчивия начин на живот.

На 18 март и в седмицата около деня, обръщаме специално внимание на “Герои на рециклирането” – авторитети и вдъхновяващи личности с отношение по темата. В периода могат да се проведат различни работилници за рециклиране и арт-инициативи, посветени на нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране.

Използвай #RecyclingHeroBulgaria #БезОтпадъци

Junk Around – Минала кампания

junk around

Чрез дългосрочната програма на БГ Бъди активен _МЯСТО България, ангажираме гражданите да пазят чиста и красива градската среда. След неимоверния успех на платформата за чиста Европейска столица на културата – Аз, Ти, Пловдив! през 2019 , през 2020 успяхме да въвлечем доброволци, граждани, бизнес и администрация в името на каузата, като поставихме началото на кампанията Junk Around. В поредицата от събития, по време на които почиствахме градски зони с фокус “Река”, сдружение БГ бъди активен сигнализира и привлече общественото внимание в посока превенция на замърсяването.

X