Програма на сдружение BG Бъди активен

Искам да съм полезен.
Рециклирай ме!

Даваме възможност на хората да видят резултата от рециклирането. Кампанията се провежда в различни български градове. Всеки, който събира разделно у дома или в офиса и изхвърля в контейнерите за разделно събиране допринася за нейния успех!

Включи се и дай шанс на неизползваните ресурси да заживеят отново, показвайки, че можем да направим #Промянатавъзможна

Лесно на
чисто

Кампанията „Лесно на чисто“ се организира ежегодно в градове от цялата страна. През изминалите години сме прилагали различни методи, чрез позитивни и негативни стимули (забранителни и предупредителни табели, инсталации с висок обществен интерес, групови и тематични почиствания и други) да променим проблемното поведение.

Различните по послание кампании на практика ни показаха, че най-ефективния начин да накараме повече хора да почистват и да не замърсяват е като създадем положителна мотивация.

Всеки гражданин може да заеме ролята на посланик на чистотата, като говори за превенция на замърсяването и рециклиране и като активно действа с почистване. 

Зелена Миля

Инициативата „Зелена Миля“  се фокусира върху крайбрежни зони, които са едни от най-често замърсяваните места. Инициативата предвижда обход на разстояние минимум една миля (1.6 км), по време на който доброволци и активисти събират отпадъци. Чрез дейностите не само „освобождаваме“ природата от отпадъци, но и стимулираме своята физическа активност.  Част от отпадъците се събират разделно и се рециклират.

Целта ни не е да почистим след хората, които замърсяват, а да дадем гластност на големия проблем – замърсяването на водните пространства и да работим в посока превенция и ограничаване на замърсяването на реки, езера и Черно Море.

Риболов за отпадъци

Реките са най-големият източник на замърсяване на Черно море – на цели 80% от отпадъците. Те са източници на отпадъци, както на сушата, така и в морето. Замърсяване има още в резултат на човешката дейност в крайбрежните зони, както и от риболова, корабоплаването, крайбрежните заведения и тн. Най-често срещаните отпадъци са найлоновите опаковки и пликове за еднократна употреба, следвани от стари рибарски мрежи, въжета, угарки от цигари, запалки, рибарски принадлежности и др.


Рибарите, всъщност, са част от решението на проблема със замърсяването, а въпросът е: как те да се ангажират със събирането на отпадъците, рециклирането и предотвратяването на замърсяването. Нашата цел е тяхното въвличане в идеята. Чрез провокации и ангажиране с темата, можем да предизвикаме размисъл и да стимулираме отговорност и отношение към отпадъците, които генерираме.

НЕ!
на нерегламентираните сметища

8000+ декара площ с нерегламентирани сметища. Това са цифрите на кошмара наречен „Нерегламентирани сметища“. При проверка на Върховна административна прокуратура (ВАП) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са установени 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания. Как можем да намалим и спрем образуването на нерегламентирани сметища? Като част от дейностите, по дългосрочната програма _Място България, се опитваме трайно да ангажираме всички засегнати (граждани, бизнес и институции) с дългосрочното решаване на проблема с, изхвърлените и нарастващи във времето, отпадъци в природата около нас.
Един от ключовете е повишаване нивото на информираност, у гражданите и у общинските служители, за общата и споделена отговорност към решаването на този проблем.

Световен ден на рециклирането

Световният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете и включва училища, фирми, организации и единици хора, целяща да стимулира и  демонстрира различни начини да се рециклират ежедневни отпадъци. Всички участници са символично наречени “Герои на рециклирането” (#RecyclingHeroes). Кооринатор на инициативата в България е сдружение „БГ Бъди активен“. Заедно с партньори от различни български градове, обединени чрез програмата _МЯСТО България, отново ще дадем своя принос в популяризирането на идеите за превенция на замърсяването и разпространението на идеите за разделно събиране на отпадъците и устойчивия начин на живот.

На 18 март и в седмицата около деня, обръщаме специално внимание на “Герои на рециклирането” – авторитети и вдъхновяващи личности с отношение по темата. В периода могат да се проведат различни работилници за рециклиране и арт-инициативи, посветени на нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране.

Използвай
#RecyclingHeroBulgaria #БезОтпадъци

ръководство

Шофиране #БезОтпадъци

Често пътищата и улиците се превръщат в малки сметища от различни дребни отпадъци, озовали се по тях поради една или друга причина. Хвърлените дребни отпадъци като бъркалка, опаковка, салфетка или цигарена угарка (фас), се оказват редовна гледка, причинена главно от шофьорите на превозни средства. Какви са шофьорите според анализ на профила им?

Junk Around – Минала кампания

Чрез дългосрочната програма на БГ Бъди активен _МЯСТО България, ангажираме гражданите да пазят чиста и красива градската среда. След неимоверния успех на платформата за чиста Европейска столица на културата – Аз, Ти, Пловдив! през 2019 , през 2020 успяхме да въвлечем доброволци, граждани, бизнес и администрация в името на каузата, като поставихме началото на кампанията Junk Around. В поредицата от събития, по време на които почиствахме градски зони с фокус „Река“, сдружение БГ бъди активен сигнализира и привлече общественото внимание в посока превенция на замърсяването.