fbpx
Мястото

#Място

#РЕЦИКЛИРАМЕ

#ПромянатаВъзможна

#ПОЧИСТВАМЕ

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ НАШЕТО МЯСТО

#Място

#Място

#ПРОМЯНАТАВЪЗМОЖНА

_Място България е дългосрочна програма на сдружение „БГ Бъди активен“ за промяна на средата, в която живеем.

The Spot Project

Чрез нея помагаме на хора и сдружения от малки и големи населени места да изградят чисти, красиви и достъпни публични пространства, които да подобрят социалния живот на местните жители.

Създаваме партньорства между граждани, организации, бизнес и институции, с които превръщаме грижата за обществената среда, в стимул за гражданска активност и отговорност, следвайки подхода Placemaking.

PLACEMAKING В ДЕЙСТВИЕ

placemaking-in-action-01

ЕТАП1

Избираме място и

оценяваме възможностите

Провеждаме срещи, разговори и допитвания до местните хора и всички ангажирани страни – жители, сдружения, институции, бизнес и други партньори. Избираме зона, която да бъде обновена и събираме информация за предназначението й, историята, сегашното използване и възможностите за бъдещо развитие на пространството. Оценяваме ефекта, който ще има промяната на мястото върху живота на местната общност.

placemaking-in-action-02

ЕТАП2

Очертаваме визия за мястото

Изграждаме колективна визия и дизайн за мястото заедно с местните жители, партньори и експерти. Създаваме план за съвместна реализация на идеите и го обсъждаме с всички страни. Подпомагаме подготовката за реализиране на идеята и ангажираме изпълнители и доброволци.

placemaking-in-action-03

ЕТАП 3

Създаваме ново _Място

Организираме физическото почистване, облагородяване и обновяване на мястото с участието на местните жители и доброволци. По този начин се осигурява устойчивост на промяната и бъдеща грижа за мястото.
Представяме новото място с участието на всички партньори и ангажираме хората с поддържането на обновеното пространство.
Остава новото място да бъде „населено“ с хора и инициативи, и да стане център на социалния живот в района.

ПАРТНЬОРСТВО ЗА КРАСИВА И ЧИСТА СРЕДА

През 2020- 2021 г. проектът “Партньорство за красива и чиста България” се реализира в седем населени места, с подкрепата на Фондация Кока-Кола. Жителите на Пловдив, Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Асеновград, Смолян, Плевен, с Марково, с Куртово Конаре, Раковски и Езерец са ангажирани в дейности за почистване и обновяване на различни публични зони, включително и коритата на реки и морското крайбрежие и активно работят за подобряване на градската среда.

Партньори в инициативите са местни граждански сдружения, активисти и институции. Заедно осъществяваме различни инициативи и за насърчаване на разделното събиране и намаляване на отпадъците. Проектът е част от дългосрочната програма на БГ Бъди активен _Място България.

Научете повече 2020
Научете повече 2021

ИНИЦИАТИВИ

initiatives-01

_Място България обединява в една обща програма инициативите на „БГ Бъди активен“ за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности.

От 2017 г. до 2021 г. заедно с местните ни партньори помогнахме на жителите на  над 30 населени места да обновят различни зони в техните квартали и да реализират свои граждански проекти.

Научете повече
initiatives-01

_Място България обединява в една обща програма инициативите на „БГ Бъди активен“ за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности.

От 2017 г. до 2021 г. заедно с местните ни партньори помогнахме на жителите на 30 населени места да обновят различни зони в техните квартали и да реализират свои граждански проекти.

Научете повече
initiatives-02

_АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ

През 2019 г. основен фокус в дейността ни беше Пловдив, където създадохме платформата за чиста Европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, подкрепена от Фондация Кока-Кола. Помогнахме за разделното събиране на отпадъците на 32 големи събития, заедно с над 100 доброволци почистихме 10 места в града и организирахме 14 публични акции. С участието на местните жители обновихме изцяло две зони в града и поставихме 15 нови места за сядане.
Научете повече за „„АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“

Научете повече
initiatives-03

_MЯСТО 2018 – Доброволчество с въздействие

През 2018 г. работихме с партньори от други дванадесет града с цел да ангажираме повече хора да участват в местния социален живот. Проектът се осъществи с подкрепата на Фондация Кока-Кола. Заедно с гражданските сдружения и подкрепа от местните общини приложихме Placemaking подхода, за да преобразим още десет публични зони. С помощта на над 800 доброволци и ангажирането на над 3000 души в съпътсващите събития и инициативи, обновените места се превърнаха в център на местния живот. Новите _Места имат потенциала да бъдат притегателна точка за почти 100 000 жители на участващите градове.

Научете повече
initiatives-03

_MЯСТО 2017 – Променяме нашето младежко място

Първият ни мащабен проект за промяна на градската среда започна в десет града с население под 75 000 души и благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола. Ангажирахме местните младежи в избора, планирането и промяната на 10 запустели и неподдържани публични зони. Те бяха превърнати в модерни и приятни пространства, където младите хора от квартала могат да прекарват времето си заедно. От обновените зони биха могли да се възползват над 50 000 жители на тези райони.

Научете повече

Превенция на замърсяването

През 2020 и 2021 се насочихме към превенцията на замърсяването.Истината е, че много малко е нужно, за да бъде нашият свят по-чист.
Просто:
Да изхвърляме отпадъците си на правилните места
Да научим децата си как да използва различните видове контейнери
Да не забравяме, че мястото на боклука не е сред природата и в градската среда
Отговорността е обща и единствено обединени можем да се справим с проблема.

РЕСУРСИ

В рамките на всички наши проекти споделяме набор от ресурси, ръководства, инфографики и планове.

Тук ще откриете Наръчник за доброволци и  за Организатори на чисти събития; Парти наръчник; Наръчник за провеждане на  ПАРКинг Ден; Наръчнци за разделно събира, рециклиране и преизползване на материали, предназначени за учители; Записи от уебинари на теми превенция на замърсяването, Placemaking  и градски пространства; както и добри примери от целия свят, адаптирани на български.

Научете повече
resursi

НОВИНИ

ЕВРО2021 по хандбал Без Отпадъци

чисто събитие

Кошове за разделното събиране на отпадъци в Силистра

Инфраструктура в парка

МЯСТО България през погледа на BTV през юни

ТВ Репортажи от страната

КЪДЕ СА НАШИТЕ МЕСТА?

footer
X