Програма на сдружение BG Бъди активен

_Място България е дългосрочна програма  за промяна на средата, в която живеем чрез подхода placemaking (местоправене).  В рамките на програмата провеждаме множество инициативи, кампании и проекти. 

Проследете проектите ни
през годините:

2017

Публикации

Кампании

X