fbpx
Мястото

#Място

#БезОтпадъци

#ПромянатаВъзможна

#АНГАЖИРАМЕ

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ НАШЕТО МЯСТО

#Място

#Място

#ПРОМЯНАТАВЪЗМОЖНА

_Място България е дългосрочна програма на сдружение „БГ Бъди активен“ за промяна на средата, в която живеем

The Spot Project

Програмата се фокусира върху:

  • Образователни, комуникационни и активизационни  кампании за превенция на замърсяването на публичните пространства; 
  • Образователни, комуникационни и активизационни  кампании за повишаване нивата на  разделно събиране и рециклиране; 
  • Ангажиране на общностите за облагородяване и разкрасяване на публичните пространства и стимулиране за гражданска активност и отговорност;

_МЯСТО БЪЛГАРИЯ В ЦИФРИ

населени места, станали част от програмата
облагородени локации в населени места от цялата страна
успешни партньорства с НПО, бизнес и институции
Пряко ангажирани в дейностите граждани
Непряко достигнати като бенефициенти граждани, ползватели на облагородените места
Достигнати чрез комуникация и послания
Доброволци в цялата страна
Събития #БезОтпадъци
Кг спестени на природата отпадъци

ПРОЕКТИ

mascot

_Място България обединява в една обща програма инициативите на „БГ Бъди активен“ за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности.

От 2017 г. до 2021 г. заедно с местните ни партньори помогнахме на жителите на  над 30 населени места да обновят различни зони в техните квартали и да реализират свои граждански проекти.

КАМПАНИИ

БГ Бъди активен провежда различни камании, свързани с облагородяване на публични пространства, повишаване нивата на рециклиране и превенцията на замърсяването.Сред тях са Искам да съм полезен. Рециклирай ме, Разходката на Джейн, Лесно на чисто, Световен ден на рециклирането и други

 

Научете повече

РЕСУРСИ

В рамките на всички наши проекти споделяме набор от ресурси, ръководства, инфографики и планове.

Тук ще откриете Наръчник за доброволци и  за Организатори на чисти събития; Парти наръчник; Наръчник за провеждане на  ПАРКинг Ден; Наръчнци за разделно събира, рециклиране и преизползване на материали, предназначени за учители; Записи от уебинари на теми превенция на замърсяването, Placemaking  и градски пространства; както и добри примери от целия свят, адаптирани на български.

Научете повече
resursi

НОВИНИ

Уебинар “Активни квартали” събира организации с грижа към публичните пространства

От опита на БГ Бъди активен, натрупан…

Обявиха победителя в конкурса за превенция на замърсяването “Лесно на чисто”

Основната цел на конкурса е промяна на нагласите на основните замърсяващи групи Стана ясен победителя в конкурса  за превенция на замърсяването, организиран от сдружение БГ Бъди активен. За да провокира гражданите по темата за общата ни отговорност към градските пространства, сдружението отправи покана към специалисти и ентусиасти, за

Можем ли да живеем в по-чисти, красиви и удобни градове?

Само ако работим заедно, можем да постигнем дългосрочна промяна в средата, в която живеем.

PLACEMAKING В ДЕЙСТВИЕ

placemaking-in-action-01

Какво е

PLACEMAKING?

Placemaking е многостранен подход, в който планирането, дизайна и управлението на обществените пространства зависят и ангажират местните общности. Методите на Placemaking или място-правене целят да създадат условия за по-добро качество на живот. Чрез въвличане на общностите, администрацията, НПО и частния сектор, успяваме да променяме средата; насърчаваме гражданската активност; подобряваме социалния живот на местните общности.

placemaking-in-action-01

ЕТАП1

Избираме място и

оценяваме възможностите

Провеждаме срещи, разговори и допитвания до местните хора и всички ангажирани страни – жители, сдружения, институции, бизнес и други партньори. Избираме зона, която да бъде обновена и събираме информация за предназначението й, историята, сегашното използване и възможностите за бъдещо развитие на пространството. Оценяваме ефекта, който ще има промяната на мястото върху живота на местната общност.

placemaking-in-action-02

ЕТАП2

Очертаваме визия за мястото

Изграждаме колективна визия и дизайн за мястото заедно с местните жители, партньори и експерти. Създаваме план за съвместна реализация на идеите и го обсъждаме с всички страни. Подпомагаме подготовката за реализиране на идеята и ангажираме изпълнители и доброволци.

placemaking-in-action-03

ЕТАП 3

Създаваме ново _Място

Организираме физическото почистване, облагородяване и обновяване на мястото с участието на местните жители и доброволци. По този начин се осигурява устойчивост на промяната и бъдеща грижа за мястото.
Представяме новото място с участието на всички партньори и ангажираме хората с поддържането на обновеното пространство.
Остава новото място да бъде „населено“ с хора и инициативи, и да стане център на социалния живот в района.

КЪДЕ СА НАШИТЕ МЕСТА?

footer
X
Close Bitnami banner
Bitnami