fbpx
Мястото

#Място

#БезОтпадъци

#ПромянатаВъзможна

#АНГАЖИРАМЕ

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ НАШЕТО МЯСТО

#Място

#Място

#ПРОМЯНАТАВЪЗМОЖНА

_Място България е дългосрочна програма на сдружение „БГ Бъди активен“ за промяна на средата, в която живеем

The Spot Project

Програмата се фокусира върху:

  • Образователни, комуникационни и активизационни  кампании за превенция на замърсяването на публичните пространства; 
  • Образователни, комуникационни и активизационни  кампании за повишаване нивата на  разделно събиране и рециклиране; 
  • Ангажиране на общностите за облагородяване и разкрасяване на публичните пространства и стимулиране за гражданска активност и отговорност;

ПРОЕКТИ

initiatives-01

_Място България обединява в една обща програма инициативите на „БГ Бъди активен“ за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности.

От 2017 г. до 2021 г. заедно с местните ни партньори помогнахме на жителите на  над 30 населени места да обновят различни зони в техните квартали и да реализират свои граждански проекти.

КАМПАНИИ

БГ Бъди активен провежда различни камании, свързани с облагородяване на публични пространства, повишаване нивата на рециклиране и превенцията на замърсяването.Сред тях са Искам да съм полезен. Рециклирай ме, Разходката на Джейн, Лесно на чисто, Световен ден на рециклирането и други

 

Научете повече

_МЯСТО БЪЛГАРИЯ В ЦИФРИ

населени места, станали част от програмата
облагородени локации в населени места от цялата страна
успешни партньорства с НПО, бизнес и институции
Пряко ангажирани в дейностите граждани
Непряко достигнати като бенефициенти граждани, ползватели на облагородените места
Достигнати чрез комуникация и послания
Доброволци в цялата страна
Събития #БезОтпадъци
Кг спестени на природата отпадъци

РЕСУРСИ

В рамките на всички наши проекти споделяме набор от ресурси, ръководства, инфографики и планове.

Тук ще откриете Наръчник за доброволци и  за Организатори на чисти събития; Парти наръчник; Наръчник за провеждане на  ПАРКинг Ден; Наръчнци за разделно събира, рециклиране и преизползване на материали, предназначени за учители; Записи от уебинари на теми превенция на замърсяването, Placemaking  и градски пространства; както и добри примери от целия свят, адаптирани на български.

Научете повече
resursi

НОВИНИ

Чувстват ли се в безопасност жените в Пловдив?

ОТЛОЖЕНО Събитието е отложено за неопределен период във връзка с рестрикциите, свързани с пандемията от Ковид19

Сдружение БГ Бъди активен организира поредното издание на Разходката на Джейн в края на октомври. Това издание ще бъде посветено на безопасността на жените в градска среда и проблемите,

Доброволческа акция за облагородяване на Сахат тепе

За акцията на Сахат тепе е отправена отворена покана към граждани и ентусиасти

Сахат тепе Доброволци, граждани, НПО организации, служители на големи компании и местна администрация се обединяват за да направят Данов хълм по-приятно и по-чисто място. Всички те ще се включат

International volunteering is starting, Toby is here

Initial culture shock was dampened by some amazing sunny weather, which never materialized in any of the summer months back in the UK.

Having arrived in Plovdiv, Bulgaria a fortnight ago I am beginning to feel more settled into my new home,

PLACEMAKING В ДЕЙСТВИЕ

placemaking-in-action-01

Какво е

PLACEMAKING?

Placemaking е многостранен подход, в който планирането, дизайна и управлението на обществените пространства зависят и ангажират местните общности. Методите на Placemaking или място-правене целят да създадат условия за по-добро качество на живот. Чрез въвличане на общностите, администрацията, НПО и частния сектор, успяваме да променяме средата; насърчаваме гражданската активност; подобряваме социалния живот на местните общности.

placemaking-in-action-01

ЕТАП1

Избираме място и

оценяваме възможностите

Провеждаме срещи, разговори и допитвания до местните хора и всички ангажирани страни – жители, сдружения, институции, бизнес и други партньори. Избираме зона, която да бъде обновена и събираме информация за предназначението й, историята, сегашното използване и възможностите за бъдещо развитие на пространството. Оценяваме ефекта, който ще има промяната на мястото върху живота на местната общност.

placemaking-in-action-02

ЕТАП2

Очертаваме визия за мястото

Изграждаме колективна визия и дизайн за мястото заедно с местните жители, партньори и експерти. Създаваме план за съвместна реализация на идеите и го обсъждаме с всички страни. Подпомагаме подготовката за реализиране на идеята и ангажираме изпълнители и доброволци.

placemaking-in-action-03

ЕТАП 3

Създаваме ново _Място

Организираме физическото почистване, облагородяване и обновяване на мястото с участието на местните жители и доброволци. По този начин се осигурява устойчивост на промяната и бъдеща грижа за мястото.
Представяме новото място с участието на всички партньори и ангажираме хората с поддържането на обновеното пространство.
Остава новото място да бъде „населено“ с хора и инициативи, и да стане център на социалния живот в района.

КЪДЕ СА НАШИТЕ МЕСТА?

[rev_slider_vc alias=”home-footer-slider2″]
footer
X
Close Bitnami banner
Bitnami