Програма на сдружение BG Бъди активен

_Място България е дългосрочна програма на сдружение „BG Бъди активен“ за промяна на средата, в която живеем. Нашата основна мисия е да покажем силата на партньорства между граждани, организации, бизнес и институции, с които превръщаме грижата за обществената среда, в стимул за гражданска активност и отговорност. В рамките на програмата провеждаме множество инициативи, кампании и проекти. 

Проследете проектите ни
през годините:

2017

Актуални

Партньорство за красива и чиста България

Дългосрочен проект насочен към ангажирането на гражданите в опазването и поддържането на околната среда и публичните пространства.

Активни квартали

Проектът „Активни квартали“ е с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между граждани, общини, общности и граждански организации. В рамките на проекта развиваме инструментариум Местоправене (placemaking) за демокрация.

Кампании

новини

Плейсмейкинг за демокрация – как да насърчим гражданско участие в публични пространства?

БГ Бъди активен и Наболагсхагер разработи наръчник за подобряване на гражданското участие в проекти в публични пространства. Наръчникът се състои от 15 инструмента за различни стъпки на работа с общноста – планиране на интервенция, проуване на нуждите на общността, разработване на визия и измерване на въздействие, като всеки инструмент съдържа детайлно описание на процеса, съвети

Прочети още

Ученици от карловска гимназия се включват в кампания за събиране на бутилки

Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ си поставя за цел да събере до  300кг пластмасови опаковки до края на годината ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, Карлово се включва към програма за образователни дейности, насочени към младежи, с която ще насърчи отговорното  и „зелено“ поведение  на децата. Училището се включва в дейностите на сдружение BG

Прочети още
X