Стартираме в 10 града

Стартираме в 10 града

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ НАШЕТО МЯСТО

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ НАШЕТО МЯСТО

#Място

#Място

The Spot Project

Проектът „The Spot“ ( _Място) цели да подобри изоставените градски пространства и да включи местната общност в обсъждане на промяната с акцент върху участието на младите хора.

ПРОЦЕСЪТ

Етап 1

Първоначално сканиране и анализ на пространството, потоци от хора, комуникации, съществуващи елементи, мащаб, потенциали.

Осъществяване на срещи и провеждане на разговори с идентифицираните заинтересованите страни, както и с евентуалните спонсори и / или страни, от които може да набавят материали.

Етап 2

Изграждане на колективна визия и дизайн за мястото с местните младежи.

Изграждане на нужното доверие в хората с цел те да се включат и при самото физическо облагородяване на мястото.

Наблягане на важността на спорта за изграждането на младежите като личности и фокус към елементи на градския дизайн провокиращи активност.

Етап 3

Физическо изграждане на мястото.

Въвличане на младежите в целия процес по изграждане на намесите с цел припознаване и осигуряване на устойчивост.

Подготовка за официалното откриване – организиране на игра / спортна надпревара с цел популяризиране на мястото.

Къде?

where-map