Програма на сдружение BG Бъди активен

_Място България е дългосрочна програма  за промяна на средата, в която живеем чрез подхода placemaking (местоправене).  В рамките на програмата провеждаме множество инициативи, кампании и проекти. 

Проследете проектите ни
през годините:

2017

Публикации

Шишеяд е специален гост на „Пловдив чете“

„Пловдив чете“ е поредното събитие #БезОтпадъци, което става част от националната кампания на Сдружение BG Бъди активен “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”, целяща повишаване културата на рециклиране сред гражданите.

Прочети още

Научи повече

Активни квартали

Проектът, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на плейсмейкинг / placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

Местоправене за активни места

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения.

Паркинг ден за фитнес

Този проект е предназначен да информира и напътства местни спортни организации, които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местни каузи и активизъм.

Вземи участие