#ПРОМЯНАТАВЪЗМОЖНА

TheSpot

#Място

#ПАРТНИРАМЕ

#РЕЦИКЛИРАМЕ

#ПромянатаВъзможна

#ПОЧИСТВАМЕ

ПРЕОБРАЗЯВАМЕ НАШЕТО МЯСТО

#Място

#Място

The Spot Project

_Място България е дългосрочна програма на сдружение „БГ Бъди активен“ за промяна на средата, в която живеем.
Чрез нея помагаме на хора и сдружения от малки и големи населени места да изградят чисти, красиви и достъпни публични пространства, които да подобрят социалния живот на местните жители.
Създаваме партньорства между граждани, организации, бизнес и институции, с които превръщаме грижата за обществената среда, в стимул за гражданска активност и отговорност, следвайки подхода Placemaking.

Свържете се с нас

Placemaking в действие

Етап 1

Избираме място и оценяваме възможностите

Провеждаме срещи, разговори и допитвания до местните хора и всички ангажирани страни – жители, сдружения, институции, бизнес и други партньори. Избираме зона, която да бъде обновена и събираме информация за предназначението й, историята, сегашното използване и възможностите за бъдещо развитие на пространството. Оценяваме ефекта, който ще има промяната на мястото върху живота на местната общност.

Етап 2

Очертаваме визия за мястото

Изграждаме колективна визия и дизайн за мястото заедно с местните жители, партньори и експерти. Създаваме план за съвместна реализация на идеите и го обсъждаме с всички страни. Подпомагаме подготовката за реализиране на идеята и ангажираме изпълнители и доброволци.

Етап 3

Създаваме ново _Място

Организираме физическото почистване, облагородяване и обновяване на мястото с участието на местните жители и доброволци. По този начин се осигурява устойчивост на промяната и бъдеща грижа за мястото.
Представяме новото място с участието на всички партньори и ангажираме хората с поддържането на обновеното пространство.
Остава новото място да бъде „населено“ с хора и инициативи, и да стане център на социалния живот в района.

През 2020 г. проектът Партньорство за красива и чиста България се реализира в шест града с подкрепата на Фондация Кока-Кола. Жителите на Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра ще бъдат ангажирани в дейности за почистване и обновяване на различни публични зони, включително и коритата на реки и морското крайбрежие. Партньори на инициативите ще бъдат местни граждански сдружения, активисти и институции. Предвидени са и различни инициативи за насърчаване на разделното събиране и намаляване на отпадъците. Проектът е част от програмата _Място България.

Научете повече

Инициативи

_Място България обединява в една обща програма инициативите на „БГ Бъди активен“ за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности. От 2017 г. до 2019 г. заедно с местните ни партньори помогнахме на жителите на 23 населени места да обновят различни зони в техните квартали и да реализират свои граждански проекти.

Научете повече

През 2019 г. основен фокус в дейността ни беше Пловдив, където създадохме платформата за чиста Европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, подкрепена от Фондация Кока-Кола. Помогнахме за разделното събиране на отпадъците на 32 големи събития, заедно с над 100 доброволци почистихме 10 места в града и организирахме 14 публични акции. С участието на местните жители обновихме изцяло две зони в града и поставихме 15 нови места за сядане.
Научете повече за „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!

Научете повече

През 2018 г. работихме с партньори от други дванадесет града с цел да ангажираме повече хора да участват в местния социален живот. Проектът се осъществи с подкрепата на Фондация Кока-Кола. Заедно с гражданските сдружения и подкрепа от местните общини приложихме Placemaking подхода, за да преобразим още десет публични зони. С помощта на над 800 доброволци и ангажирането на над 3000 души в съпътсващите събития и инициативи, обновените места се превърнаха в център на местния живот. Новите _Места имат потенциала да бъдат притегателна точка за почти 100 000 жители на участващите градове. 

Научете повече

Първият ни мащабен проект за промяна на градската среда започна в десет града с население под 75 000 души и благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола. Ангажирахме местните младежи в избора, планирането и промяната на 10 запустели и неподдържани публични зони. Те бяха превърнати в модерни и приятни пространства, където младите хора от квартала могат да прекарват времето си заедно. От обновените зони биха могли да се възползват над 50 000 жители на тези райони.

Научете повече

В рамките на всички наши проекти споделяме набор от ресурси, ръководства, инфографики и планове. Тук ще откриете Наръчник за доброволци и  за Организатори на чисти събития, Парти наръчник, Наръчник за ПАРКинг Ден и други

Научете повече

КЪДЕ СА НАШИТЕ МЕСТА?