fbpx

Лесно на чисто 2021: Риболов за отпадъци

“Лесно на Чисто” е кампания за превенция на замърсяването, която цели промяна на нагласите и отношенията на конкретна замърсяваща група към генерираните от тях отпадъци. През 2021-ва година тя е насочена към казуса: рибари. Кампанията ще използва първосигнални визуални стимули, бързи, поляризирани послания и селекция на аудиторията

Защо правим тази кампания?

Големите рибари хващат големи риби, а не големи боклуци

Реките са най-големият източник на замърсяване на Черно море – на цели 80% от отпадъците. Те са източници на морски отпадъци са както на сушата, така и в морето. Замърсяване има още в резултат на човешката дейност в крайбрежната зона, риболовните дейности, корабоплаването, крайбрежните инсталации, заведенията и тн. Най-често срещаните отпадъци са найлоновите опаковки и пликове за еднократна употреба, следвани от стари рибарски мрежи, въжета, угарки от цигари, запалки и др. Сред плуващите отпадъци  откриваме пластмасови отпадъци, рибарски принадлежности, стари рибарски мрежи.

Рибарите са част от решението на проблема със замърсяването, а въпросът е: как рибарите да се ангажират със събирането на отпадъците, рециклирането и предотвратяването на замърсяването. Нашата цел е тяхното въвличане в идеята чрез провокации по темата, смятаме че можем да предизвикаме размисъл у тях и да стимулираме отговорност и отношение към отпадъците, които всеки от нас генерира.

От няколко години _Място България сe бори с незаконните сметища и последиците от изхвърлянето на отпадъците на неправилните места, като ние не просто искаме те да изчезнат, но и да не се появяват изобщо.

През тези години, без дори да очакваме такова отношение от хора, които обичат да са сред природата и край водните басейни, разбрахме, че рибарите са сред малките общности, които сериозно замърсяват природата и оставят след себе си неразградими отпадъци, като постепенно формират край реките и язовирите малки незаконни сметища.

Рибарят като фактор за замърсяване:

На какви отпадъци можем да се натъкнем около язовирите и реките, останали там след рибарите:

 • Кутии от царевица, която използват за захранка
 • Бутилки от безалкохолни и алкохолни питиета
 • Найлонови торбички и пластмасови опаковки за еднократна употреба
 • Фасове
 • Отпадъци от риболовни такъми

Задачата: Да променим нагласите на замърсяващата група

Как да променим това?

Проучване на БГ Бъди активен показва, че водещ фактор в отношението към опазването на околната среда и превенцията на замърсяването (етапите, в които се поражда обществено-отговорно отношение), е пораждането на нагласа. Тъй като повечето нагласи вече са формирани, целите на „Лесно на чисто 2021“ са именно промяна на нагласите, посредством провокация и директно послание към групата.

Най-честите нагласи, които са проблемни у рибарите са:

 • Не желаят да почистват отпадъците след себе си -очакват да го свърши някой друг
 • Като повече мъже не желаят да използват платнени торби, вместо найлонови (изисква усилие и планиране)
 • Изхвърлят фасове и др. отпадъци защото се намират временно на тази зона и не я припознават като своя
 • Склонни са да се възмущават се от замърсяването, но не са активни да го предотратяват
 • “Забравят” своите отпадъци в резултат на дългия ден и неуспешния улов

АКО ОБИЧАШ ДА ЛОВИШ РИБА, ПРОВЕРИ ДАЛИ НЕ ОСТАВЯШ СЛЕД СЕБЕ СИ СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ:

 

 • Найлонови пликове – в които прибираме храна, стръв и риболовни такъми
 • Пластмасови кутии – иначе толкова удобни за захранка и дребни риби
 • Кофа – когато дръжката ѝ се счупи или ако вече е много замърсена, някои рибари я оставят там, до реката, въпреки, че една пластмасова кофа се разгражда за 25 000 години
 • Пластмасови шишета – от минерална вода, газирани напитки и бира
 • Стъклени шишета – най-често от бира и алкохол
 • и разбира се, неизменните фасове

 

ВАЖНО Е:

 • Да почиствате след себе си след риболов
 • Не забравяйте, че можете да го направите лесно и бързо, като съберете отпадъка и го изхвърлите в контейнер за отпадъци
 • Ако искате да покажете с пример как поддържате “работното място чисто”, изпратете ни снимка със събрания отпадък на фейсбук страницата МЯСТО България
X