atp

Аз, Ти, Пловдив!“ е проект на сдружение „БГ Бъди активен“, който цели да създаде партньорства между граждани, институции и културни оператори, които да работят заедно за намаляване и оползотворяване на отпадъците от събития и за почистване и облагородяване на жилищни зони в града.

Проектът ще подпомогне организаторите на събитията, посетителите на събития, гостите на града да бъдат отговорни и да оставят по-малко отпадъци, като им предоставим обучения и материали как да рециклират и да намалят употребата на еднократни съдове и опаковки.

Инициирахме този проект заради необходимостта от информиране на обществото ни как да намалим количеството отпадък, което генерираме и защото знаем, че можем дългосрочно да ангажираме гражданите на Пловдив с отговорно гражданско поведение свързано с чистотата на града, лично отношение към разделно събиране и рециклиране на отпадъци, като ги включим в дейности за почистване на градски пространства, обновяване на определени градски пространства в града. Радваме се, че през 2020 стартираме програмата _МЯСТО България, чрез която можем да споделим и разпространим натрупания опит и дададем добрия пример в 6 града в страната: Варна, Русе, Шумен, Добрич, Пловдив и Силистра

През 2019 година платформата постигна много. От събитие в събитие, ето как протече нашата година