Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг за демокрация – как да насърчим гражданско участие в публични пространства?

БГ Бъди активен и Наболагсхагер разработи наръчник за подобряване на гражданското участие в проекти в публични пространства. Наръчникът се състои от 15 инструмента за различни стъпки на работа с общноста – планиране на интервенция, проуване на нуждите на общността, разработване на визия и измерване на...

Местоправене във Варна

Водени от желанието да развиват дейности, които ще имат дълготрайно въздействие върху публичните места и местните общности, сдружение Power Jump, нашият варненски партньор, реши да се фокусира върху едно конкретно място и местна общност, в поредната си placemaking инициатива, ...

С ДГ „Ален Мак“ – Харманли създаваме повече и по-зелени пространства за спорт и учене на открито

БГ Бъди активен се гордее с мрежата с партньори в цяла България. Местни неправителствени организации, училища и детски градини, кметства, превръщат целта ни – да върнем града на хората, да подобрим достъпността, да повишим осъзнатостта за ролята на гражданите за неговото развитие и поддържане, с реални действия и...

X