Сдружение “БГ Бъди активен”

Адрес: ул. Петко Д. Петков 12, ет. 1, ап.2, гр. Пловдив, 4000

Телефон: +359 876 723 377

Е-поща: beactive@bgbeactive.org

 

Проектът „_Място – Доброволчество с въздействие“ се ръководи от “БГ Бъди активен” и се осъществява с финансовата подкрепа на Coca-Cola Foundation

 

За “БГ Бъди активен”:

Сдружение „BG Бъди активен“ е в неправителствения сектор от 2011 г. Сдружението се посвещава на каузата за позитивна обществена промяна, като стартира от темата за ползите от всекидневната физическа активност, като начин за поддържане на добро физическо и ментално здраве сред българските граждани и развива работата си в
по-широката сфера на неформалното образование, гражданско участие и начините за постигане на промяна в българското общество.

Работим в три ключови области на социалната промяна:

– Изграждане на устойчива градска среда чрез въвличане на местната общност чрез подхода ‘Placemaking’;
– Изграждане на капацитет в младите хора;
– Осъзнаване на необходимостта от физическа активност за здраве.