Програма на сдружение BG Бъди активен

Ресурси за НПО и организации

Placemaking for physical activity toolbox

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения.

Виж повече
Ресурси за НПО и организации

PARK(ING) DAY FOR FITNESS

Това ръководство е предназначено да информира и напътства местни спортни организации,които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местникаузи и активизъм.

Виж повече
Ресурси за учители

Малка книжка на Зелените Подтиквания

Поведенческата наука показва, че простото„подтикване“ към ежедневните по-екологични решения е мощен стимул заекологични действия за студенти и другичленове на общността в кампуса.

Виж повече
паркинг ден
Ресурси за Общини

НАРЪЧНИК ЗА ПАРК(ИНГ) ДЕН

PARK(ing) Day насочва вниманието към нуждата от повече градски места, които имат свободен и отворен достъп, където местните общности имат пряк достъп до културни събития и инициативи, с които да подобрят качеството на живот в града.

Виж повече
наръчник
Ресурси за НПО и организации

_МЯСТО – PLACEMAKING НАРЪЧНИК

Предоставяме ви Помагало за реализиране на проекта МЯСТО, базиран на методите на Placemaking или иначе казано: място-правене.

Виж повече
Ресурси за НПО и организации

_Място Тракия – placemaking ресурси

От началото на проекта _theSpot/ _МЯСТО през 2017, БГ Бъди активен, заедно с множеството си партньори и чрез принципите на Placemaking (място-правене) преобразихме над 23 места в цяла България.

Виж повече
Ресурси за учители

Наръчник за учители: ИНТЕРЕСНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УРОЦИ ЗА ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ НА ОПАКОВКИТЕ

Този наръчник е създаден като част от дейностите от програмата на БГ Бъди активен _Място България, която се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола.

Виж повече