Програма на сдружение BG Бъди активен

placemaking webinar

Placemaking for Better Neighbourhoods

Webinar представя добри примери за облагородяване на кварталите чрез Placemaking...

X