Програма на сдружение BG Бъди активен

Междусекторно партньорство – как да работим резултатно с институциите и бизнеса – уебинар с Мая Донева

„Междусекторно партньорство – как да работим резултатно с институциите и бизнеса“

Вътрешния уебинар с говорител Мая Донева, беше организиран специално за партньортите в програмата Партньорство за красива и чиста България – Място България.

По време на уебинара бяха обсъдени и разискани въпросите за това как неправителствения сектор може да работи успешно с институциите и бизнеса.

WEBinar част 1

WEBinar част 2

No Comments

Post a Comment