Програма на сдружение BG Бъди активен

Социален експеримент: „Ако това беше твоят дом, щеше ли да хвърлиш на земята?“

Градските пространства са нашите общи домове. В тях ние общуваме, консумираме храна, спортуваме, играем с нашите деца.Често обаче съществува огромно разминаване в грижите, които гражданите полагат за своя личен дом, и грижите за нашата обща всекидневна – Градът, който бива замърсяван с отпадъци като фасове, опаковки от храни и напитки и други.

жълта стая

Нашата обща всекидневна -ГРАДЪТ!

Ако и ти държиш на чистота на града и вярваш в личната отговорност посети  Всекидневна Място, снимай се и сподели своята снимка с # безотпадъци. Нека направим нашия град по-чист, уютен и красив. 

Знаем,че ти не си такъв и винаги събираш опаковките след себе си. А правиш ли забележка на другите, ако станеш свидетел на подобен акт?

В проучване, което БГ Бъди активен проведе през 2020-та, гражданите декларираха високата степен на информираност по проблемите на околната среда и отдават значимост на нейната защита – над 85% информираност и над 96% загриженост. За сравнение с друго проучване от 2019-та,   на отговора на въпроса: „Колко често според вас роднини, приятели и познати изхвърлят на улицата, изхвърлят през прозореца на колата или сред природата: Опаковки от закуски, кроасани, шоколад “ докладът отчита спад с 5,6% като през 2019 г. 11,3% от анкетираните се самодекларират, че често изхвърлят боклука си, което намалява до 5,7% през 2020 г. Докладът посочи още по-сериозно намаление от 9,7% в изхвърлянето на отпадъци свързани от вида пластмасови бутилки и консерви. През 2019 г.  13,7% от анкетираните се самодекларират, а през 2020 г. процентът вече е спаднал до 4%

*Проучването е направено в партньорство с Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив

Контраст с предното твърдение правят данните събрани във връзка с реакциите на гражданите, когато станат свидетели на  неправомерно изхвърляне на отпадъци. През 2019-та сравнителното изследване потвърди регистрираната през 2019 г. в Пловдив връзка между гражданската активност и личната ангажираност с опазването на околната среда – най-непримирими към безразборното изхвърляне на отпадъците са всъщност най-ангажираните с опазването на чистотата и околната среда граждани в изследваните градове. През 2020-та обаче, анализът на данните по този индикатор регистрира статистически значима разлика спрямо предходната година, като делът на гражданите на Пловдив, които не реагират когато станат свидетели на неправомерно изхвърляне на отпадъци отбелязва нарастване с почти 8% (!). 

Социалният експеримент е част от дейностите на проекта “Партньорство за красива и чиста България”, част от дългосрочната програма _Място БългарияВече 5-та година БГ Бъди активен работи по програмата за промяна на нагласите на гражданите към средата около тях и за промяна и облагородяване на средата чрез активизиране на местните общности и създаване на устойчиви партньорства

“Партньорство за красива и чиста България” се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Жълтата стая е вдъхновена от  артиста Eddy Kaiser и неговата градска всекидневна https://weburbanist.com/2012/09/18/urban-living-room-feel-at-home-in-public-places/

No Comments

Post a Comment