Програма на сдружение BG Бъди активен

placemaking webinar

Вземете участие в безплатен уебинар на тема Placemaking for Better Neighbourhoods

ENGLISH BELOW

На 28-ми януари от 15:00 часа може да станете част от безплатен уебинар на тема Placemaking for Better Neighbourhoods с участието на международни говорители.

Организиран от БГ Бъди активен, като част от дългосрочната програма _Място България, уебинарът Placemaking for Better Neighborhoods (Placemaking за по-добри квартали) ще представи успешни placemaking проекти и идеи за подобряване на кварталите, които могат да бъдат приложени на местно ниво по целия свят.

Нашите говорители

САЩ: Криста Найтeнгейл, Managing Director of Better Block Foundation

Австрия: Баханур Нася, Project Manager of PlaceCity, Placemaking Europe leader

България: Мартина Стефанова, Co-founder of KvARTal and CEO of DOMA Art Foundatio

Модератор:

Ласка Ненова, Board Member of Placemaking Europe

ще споделят опита си и практични съвети за това как се ангажират местни общности в процеса на развиване на публичните пространства, както и как се създава устойчивост на облагородените локации и възобновени квартали.

Или последвай този линк за БЕЗПЛАТНА регистрация:

https://zoom.us/webinar/register/WN_P6NloLJKS52MKa_mGDGHCg  

  •       Кога: 28-ми януари (четвъртък) от 15:00 ч. (EET)
  •       Къде: Онлайн (Zoom)
  •       Eзик: английски + превод на живо на български

Take part in the free webinar Placemaking for Better Neighbourhoods

On the 28th of January at 15:00 (EET) you can join a free webinar with international speakers on the topic of Placemaking for Better Neighbourhoods.

Organized by BG Be Active as part of our long-term program _Spot Bulgaria, the international webinar Placemaking for Better Neighbourhoods will present you with successful placemaking projects and ideas that could be implemented at any local level.

Our speakers

USA: Christa Nightingale, Managing Director of the Better Block Foundation

Austria: Bahanur Nasya, Project Manager of PlaceCity

Bulgaria: Martina Stefanova, Co-founder of KvARTal and CEO of DOMA Art Foundation

moderated by Laska Nenova – board member of Placemaking Europe and founder of BG Be Active

will share their experience and practical advice on involving the local communities in the process of developing public areas as well as on creating a long-lasting impact on the revived neighborhoods. 

or follow the link for FREE REGISTRATION:

https://zoom.us/webinar/register/WN_P6NloLJKS52MKa_mGDGHCg

  •       When: 28 January (Thursday) at 3:00 pm (EET)
  •       Where: Online (Zoom)
  •       Language: English + simultaneous translation in Bulgarian

Повече за БГ Бъди активен и програмата _Място България

Уебинарът е част от дългосрочна програма _Място България на сдружение „БГ Бъди активен“ за промяна на средата, в която живеем, която се се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола. “БГ Бъди активен“ работи по важни теми като облагородяване на градската среда, опазване на чистота и намаляване на отпадъците, доброволчество и активизиране на гражданското общество. Организацията работи активно да “овласти“ хората да създават своята среда и град. Ежегодно насърчава стотици доброволци и граждански организации да правят малки, но важни промени в средата и  благодарение на ‘placemaking’ програмата “_Място България“ да облагородят места в кварталите си. Чрез организационна подкрепа, частично финансиране, идеи и много труд, сдружението помага на гражданите да реализират своите идеи за по-добър живот.

No Comments

Post a Comment