Програма на сдружение BG Бъди активен

Ласка Ненова представя мисията на проект _Място

„Вярвам, че ако се ангажираме промяната да идва от нас, нещата ще се променят. Децата ни няма да бягат. Младите хора могат да решат да останат в малкия град. Това е проект с много измерения и е важно точно младите хора да бъдат включени“ –...

_Място България планове 2020

Ласка Ненова - основател на сдружение BG Бъди Активен и инициатор на програмата _Място България за плановете през 2020...

placemaking

Глобалната катастрофа ще бъде предотвратена от местните общности

Намираме се в период, в който климатичните промени, икономическото неравенство и социалното отчуждение създават условия за безпрецедентна катастрофа. Всички осъзнаваме, че опитите ни да адресираме проблема се провалят....