Програма на сдружение BG Бъди активен

_Място България е дългосрочна програма  за промяна на средата, в която живеем чрез подхода placemaking (местоправене).  В рамките на програмата провеждаме множество инициативи, кампании и проекти. 

Проследете проектите ни
през годините:

2017

ПРОЕКТИ

Активни квартали

Проектът, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на плейсмейкинг / placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

Местоправене за активни места

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения.

Паркинг ден за фитнес

Този проект е предназначен да информира и напътства местни спортни организации, които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местни каузи и активизъм.

Вземи участие

Публикации

Отворена покана за НПО организации, спортни клубове и образователни институции – Инициатива “НЕ на незаконните сметища!”

BG Бъди активен подпомага организации с парична сума в помощ за организиране на почистващи събития и образователни събития с фокус водни пространства

Прочети още

Шишеяд е специален гост на „Пловдив чете“

„Пловдив чете“ е поредното събитие #БезОтпадъци, което става част от националната кампания на Сдружение BG Бъди активен “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”, целяща повишаване културата на рециклиране сред гражданите.

Прочети още