Програма на сдружение BG Бъди активен

PARK(ING) DAY FOR FITNESS

РЕСУРСИ ЗА НПО И ОРГАНИЗАЦИИ

Това ръководство е предназначено да информира и напътства местни спортни организации,които да научат практически начини за създаване на тяхно специфично park(ing) day място(P-място) и да го използват за практикуване на физическа активност, подкрепа на местникаузи и активизъм.

Идеята да върнем публичнотопространство на хората за общностниактивности се основава на факта,че „в повечето градове над 70% ототкритото е ангажирано от частнипревозни средства и само малка ототкритото градско пространствое достъпно и възможно да бъдепредназначено на и използвано отхората” (Rebar, стр. 2). Parking Day идвас едно краткосрочно и лесно решениеза възстановяване и преосмисляне наобществено пространство, защотоангажирането на едно паркомясто еевтин краткосрочен наем за парцел земя10×20 м.