Програма на сдружение BG Бъди активен

Активни квартали

Проектът „Активни квартали“, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

Искам да съм полезен…рециклирай ме

„Искам да съм полезен…рециклирай ме“ – е активационна и образователна кампания, съчетаваща:

Партньорства с общините – за поставяне на креативните инсталации „Шишеяди“, чрез които да се насочи вниманието на хората към нуждата за разделно извърляне, както и улесняване на разделното изхвърляне на бутилки до 3 литра за гражданите; Партньорства с рециклатори, за да се гарантира редовното почистване на монтираните креативни инсталации – Шишеяди; Партньорство с големи организатори на събития, за да ги насочим към организирането на събития #безотпадъци и да подсигуряването на разделно събиране по време на събития;
Партньорства със секторни асоциации, неправителствени организации и бизнеса; Активиране на общностите чрез организиране на специални събития за разделно почистване на публичните пространства; Застъпничество и традиционни комуникациионни дейности.

Спорт без отпадъци

Основната амбиция на проекта е да затвърди и разпространи идеята за Спорт #БезОтпадъци – на национално и регионално ниво. Концепцията Спорт #БезОтпадъци е насочена към организатори на спортни и развлекателни събития, а основната цел е те да получат идеи как могат да организират събития с по-малко отпадъци.