Програма на сдружение BG Бъди активен

–МЯСТО: Доброволчество с въздействие

През 2018 г. работихме с партньори от други десет града с цел да ангажираме повече хора да участват в местния социален живот. Заедно с гражданските сдружения и подкрепа от местните общини приложихме Placemaking подхода, за да преобразим още десет публични зони. С помощта на над 800 доброволци и ангажирането на над 3000 души в съпътсващите събития и инициативи, обновените места се превърнаха в център на местния живот. Новите _Места имат потенциала да бъдат притегателна точка за почти 100 000 жители на участващите градове.

Movement Spaces

 

Основната цел на проекта MOVEMENT SPACES бе да създаде иновации в предоставянето на програми за физическа активност в съществуващи градски пространства/съоръжения. Така, проектът имаше за отправна точка градските пространства, които са извън рамките на традиционните спортни съоръжения и подпомага развитието и споделянето на ефективни практики в тези пространства.

footer