Програма на сдружение BG Бъди активен

Отворена покана за НПО организации, спортни клубове и образователни институции – Инициатива “НЕ на незаконните сметища!”

BG Бъди активен подпомага организации с парична сума в помощ за организиране на почистващи събития и образователни събития  с фокус водни пространства

BG Бъди активен стартира отворена покана за НПО организации, спортни клубове и образователни институции. Инициативата има за цел да насърчи организирането на почистващи събития и образователни беседи във връзка с кампанията „НЕ на незаконните сметища“ с фокус върху водните пространства.

Кампанията „НЕ на незаконните сметища“ е дългосрочен ангажимент на сдружението за повишаване на осведомеността относно отрицателното въздействие на нерегламентираното изхвърляне върху околната среда и човешкото здраве. BG Бъди активен се стреми да разшири обхвата си и да включи повече общности в усилията за предотвратяване на образуването на нерегламентирани сметища във водните басейни, поля и гори.

 

Защо правим тази кампания: Нашата цел е да допринесем за намаляване на отпадъците във водните пространства, като организираме серия от инициативи за първоначално изчистване на крайбрежни и водни пространства.  

Защо е важно водните обекти да бъдат чисти и незамърсени: Проблемът със загубата на вода става все по-голям в световен мащаб, а недостигът на вода засяга милиони хора всяка година.  Замърсяването на водата се увеличава поради нерегламентирано изхвърляне, от съществено значение е да се образоват хората относно значението на опазването на водните. Лошото качество на водата често води до разпространението на болести, предавани по вода, което представлява заплаха за общественото здраве. Следователно е изключително важно да се управляват ефективно водните ресурси и да се намали замърсяването, за да се гарантира наличието на чиста питейна вода за всички. 

Почистванията ще бъдат съпътствани със застъпническа кампания насочена към предотвратяване на образуването на нови незаконни сметища.  Желанието ни е да достигнем и включим възможно повече хора в инициативите ни и да работим с тях в посока  превенция за опазване на околната среда във всякакви аспекти- от акции по почиствания, повишаване информираността относно правата и ангажиментите на граждани и община (държава), относно изхвърлянето на отпадъци, през обучения за видовете отпадъци, ползите от разделното събиране и рециклиране и чрез трайна промяна на нагласите, чрез мотивационни методи.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ КАТО ПАРТНЬОР: 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА:

  • Попълнете формата за кандидатстване:  ФОРМА
  • 5 от кандидатстващите ще получат финансиране, след оценка на кандидатите 

Какво получавате:

  • Безвъзмездна помощ от 1000 лева за инициатива комбинираща почистващо събитие и образователна лекция
  • Възможност да направите разлика и да вдъхновите другите да предприемат действия за защита на нашите природа и водното богатство на България – реки, езера, водоеми, язовири и морето 
  • Подкрепа и ресурси от  БГ Бъди активен за организацияКак да участвате:

  1. Прочетете внимателно насоките за кандидатстване и изискванията за комуникация. Прегледайте предоставения пакет с ресурси.
  2. Съберете цялата необходима информация за организация на събитието – намерете партньори – местна администрация, бизнес, организации;
  3. Поканете гражданите да се включат; осигурете извозване на отпадъците
  4. ПОПЪЛНЕТЕ отворената покана с вашето предложение до 30 юли
  5. След организиране на събитията, ще е необходимо в срок да подадете описателен и финансов отчет за проведената дейностЩе финансираме минимум пет предложения, в зависимост от качеството на получените предложения. Успешните кандидати ще получат безвъзмездна помощ, като те следва да изпълнят своите проекти в рамките на  45 дни  след обявяването на победителите. Те също така ще трябва да представят доклад за отчитане на събитието, който включва описание от събитието, обхват, въздействие, последващи действия и публикации в социалните медии.

Да опазим реките и водите на България по-чисти заедно!

За повече информация относно отворената покана или кампанията „НЕ на незаконните сметища“, моля, свържете се с нас на 0893 320 114!
НАСОКИ за организация на събитие от кампанията “НЕ на незаконните сметища!” и полезни ресурси можете да намерите тук:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.