Програма на сдружение BG Бъди активен

_МЯСТО 2017 - ПРОМЕНЯМЕ НАШЕТО МЛАДЕЖКО МЯСТО

Първият ни мащабен проект за промяна на градската среда започна в десет града с население под 75 000 души и благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола. Ангажирахме местните младежи в избора, планирането и промяната на 10 запустели и неподдържани публични зони. Те бяха превърнати в модерни и приятни пространства, където младите хора от квартала могат да прекарват времето си заедно. От обновените зони биха могли да се възползват над 50 000 жители на тези райони.

През 2017 г. проектът _МЯСТО достигна и направи промяната възможна в 10 града!

_МЯСТО 2017

Чрез пилотния си Placemaking птоект – The Spot/_Място през 2017г., БГ Бъди активен предостави възможност на 10 общини с население по-малко от 75 000 души възможността за подобряване на обществени пространства. Сдружението ангажира местните общности в процеса на (пре)създаване на Места, като организира обществени дискусии между местните общности, фокусирайки се върху младежкото взаимодействие. Така бяха създадени концепции за преобразяване места на открито, които самите хора биха искали да използват всеки ден, планирайки ги такива, каквито ги искат.

The Spot е проект, който преосмисли оформянето на паркова среда в 10 български града, улесни социалното взаимодействие, фокусира се върху взаимодействието с младите хора и подобри качеството на живота на 500 000 души от участващите общности.

Този проект направи една от първите големи крачки към споделяне на нашата визия за повишаване качеството на живот на включилите се общности.