fbpx

Партньорство за красива и чиста България

През 2020-та проектът  успешно ​​разшири групата на активистите,  борещи се за каузата #безотпадъци в няколко населени места  в страната и  по този начин  допринесе за общата визия за намаляване отпадъците в българските градове, увеличаване на разделното събиране, подобряване на нивата на рециклиране  и подобряване на обществените пространства за здравословна среда без отпадъци.

 

PARK

Placemaking for Active Recreation Kit

Проектът PARK (Placemaking for physical activity toolbox) има за цел да свърже създателите на „места“ (местни градски дизайнери) и местните спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет решения, който да подкрепя капацитета на двата сектора и в крайна сметка  да доведе до подобрени програми и подходящи за спорт пространства в градска среда, улесняващи физическата активност в урбанизираните райони.

Активни квартали

Проектът “Квартална демокрация в градските общности” или “Активни квартали” цели да укрепи гражданското пространство в градските общности в България чрез демократично участие на хора в развитието на публичните пространства чрез концепция за плейсмейкинг и чрез насърчаване на местните политики за общността в публичните администрации.

footer
X