2020: ПАРТНЬОРСТВО ЗА КРАСИВА И ЧИСТА СРЕДА

“Партньорство за красива и чиста среда” е гражданска инициатива за облагородяване на публични пространства, която стартира през януари 2020 г.  в шест града – Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Добрич и Силистра. Инициативата се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола. През годинатаъм програмата се очаква да се присъединят и по-малки населени места.

Проектът „Партньорство за красива и чиста среда“ има за цел да ​​разшири групата на активистите борещи се за #безотпадъци в градовете Варна, Добрич, Шумен, Русе, Пловдив, Силистра, a по този начин да допринесе за общата визия за намаляване отпадъците в българските градове, увеличаване на разделното събиране, подобряване на нивата на рециклиране  и подобряване на обществените пространства за здравословна среда без отпадъци.

Място България

До момента с партньори от различни населени места променихме облика на различни публични пространства в 23 малки и големи градове в България. Създадените _Места се превърнаха в ключови точки за живот и почивка за местните общности, активизираха хората, вдъхновиха чувството за гражданска отговорност и промениха облика на кварталите. Да, не всичко вървеше вървеше по мед и масло.

Покрай новите Места не липсваха трудности, неразбирателства, дори и вандалски прояви, но ние вярваме, че с добрия пример, съвместна работа и постоянство, процесите, съпровождащи положителните промени, са лесно осъществими – дори заразителни. Колкото повече хора участват в реализирането на промяната – толкова по-устойчива ще бъде тя.

През 2020г. инициативата _Партньорство за красива и чиста среда  достига и прави промяната възможна в 6 града!

Градовете, част от програмата _МЯСТО България – Партньорство за красива и чиста градска среда са сред най-активните , включили се в Placemaking проектите The Spot/_Място през 2017 и 2018г.

Дейностите, които ще извършваме заедно са:

 • Почиствания на– паркове, междублокови пространства, реки, плажове и т.н., според града и спецификата на партньора. Фокус към морето – Варна и други участващи черноморски градове, фокус към реките – дунавски градове и други участващи градове на речни корита.
 • Обновяване на градски пространства чрез тактически урбанизъм и Placemaking и чрез въвличане на общностите. 
 • Поставяне на контейнери за рециклиране или друго контейнери за отпадъци според нуждите на местната общност – фокус паркове и междублокови пространства.
 • Стартиране на игри насърчаващи рециклирането и чистата среда – “Отпадъци за изкуство” и поставяне на инсталации на тази тема
 • Координиране на доброволческа програма – фокус „Град без отпадъци“
Placemaking Plovdiv

В Пловдив инициативити в програмата Партньорство за чиста и красива среда ще бъдат под името _Място Пловдив #БезОтпадъци!

Всички дейности през 2020 година ще бъдат продължение на програмата Аз, Ти, Пловдив! Дейностите в Пловдив ще се водят отново от нашето сдружение БГ Бъди активен – в партньорство с ЕкоПак, Община Пловдив, Дирекция Екология, организации от бизнес сектора, образователни институции, както и районните кметства.
Предстоят ни различни акции и намеси, свързани с опазване, облагородяване и почистване на градската среда. Особено внимание ще обърнем на речното крайбрежие, кампании за рециклиране, почистване на градската среда и поддържането на местата, които заедно с хората сме облагородили чрез placemaking намеси.

БГ Бъди активен работи от 2011 година за създаване на активно гражданско общество. Приемаме себе си като социален стартъп, чрез който предизвикваме промяната в нашето общество и създаваме реалност, която отговаря на визията ни за по-добро бъдеще!

Ще се радваме да се свържете с нас на beactive@bgbeactive.org – с вашите идеи за места за почистване, места за разкрасяване, събития за рециклиране, арт събития и всякакви други идеи как  може да направим града си по-красив, чист и още по-обединен

В нашата работа приоритизираме нашите стратегически цели за:

 • Активни общества
 • Публични пространства
 • Активни хора
 • Активни системи

 

Разберете повече за нас и нашите дейности на: www.bgbeactive.org

Във Варна ще работим с пет организации. Всички те ще допринесат към проекта чрез специфичната си експертиза. Във Варна _Място Варна се координира от Нора Стефанова – член на БГ Бъди Активен.

Морски клуб

Приятели на морето – Варна

Морски клуб “Приятели на морето” – Варна е създаден през Декември 1996 година от приятели и съмишленици, имащи отношение към морската проблематика и професии. Членовете на клуба, които са повече от 40 човека, са по различен начин свързани с морето. Те са водолази (спортни и професионални), подводни фотографи, морски еколози, навигатори, ветроходци и други. Членовете на клуба работят по различни проекти свързани: опазване чистотата на морето и крайбрежието, съхраняване на подводното био разнообразие, изследване на подводни археологически обекти.

Организацията е обединена от мисията за популяризиране и развитие на добрите морски традиции, като възпитават младите хора в дух на отговорност и ангажираност към проблемите на околната среда и устойчивото развитие.

Като организация с традиции в опазването на Черно Море и възпитаване на отношение към него, в инициативата Място България, Морският клуб се ангажира с провеждането на серия от информационни кампании с доброволци сред плажуващи през лятото, комбинирани с плажни и подводни почиствания, както и фото-конкурс на тема „Морето не е за една ваканция“. 

POWER JUMP

Club Power Jump Bulgaria е динамично развиващ се клуб за екстремни спортове и улични изкуства. Водени от желанието си за неповторими екстремни емоции и адреналин, група професионалисти създават организацията през 2009 г. в град Варна. 

Предвид опита на сдружението в организиране на събития, в рамките на проекта Място България, организацията ще подпомага дейности, свързани с обезпечаването на ключови културни и социални събития във Варна и региона с мобилна точка за разделно събиране на отпадъци, ще ангажира организаторите на събития по направленичето Събитие #БезОтпадъци. 

Извън дейностите за разделно събиране на отпадъци, Пауър Джъмп ще продължи да

надгражда на местно ниво дейността на БГ Бъди Активен в пресъздаване на градски

пространства с участието на местните общности, базирано на принципите на placemaking.

MayDay

Фондация „Мейдей” е основана през 1998 г. с цел да организира и подкрепя различни граждански инициативи, най-вече в сферата на опазването на околната среда и развитието на местните общности. От основаването си досега фондация „Мейдей” работи по проблемите с чистотата на крайбрежната зона и морето /кампания „Спасители на плажа”/, популяризира употребата на рециклирана офис хартия /кампания „Феникс”/ и въвеждането на различни форми на енергийна ефективност, ограничаване употребата на Генно-модифицирани организми и дебат за употребата на екологичен транспорт в България. Фондацията участва активно в разработването на местни политики за опазване на околната среда, предоставя консултации и информации с цел развитието на гражданския сектор в България. 

В рамките на проекта, Като нов партньор на БГ Бъди Активен, Фондация Мейдей ще се ангажира с практически

общностни дейности за рециклиране и пресъздаване на предмети и места. Организацията ще

бъде партньор на Пауър Джъмп в процеса по пресъздаване на градски пространства.

СНЦ ДЕДАЛ – Варна

Учредители на сдружението са известни варненски художници, фотографи, музиканти, журналисти, ценители и съмишленици на изкуството. Целта на сдружението е създаване и функциониране на социалена средаза хора в сферата на изкуствата – среда стимулираща развитието на деца, младежи и девойки в неравностойно положение, както и на млади творци. Сдружението инициира и провежда на нестандартни пърформанси, изложби, фестивали (международния фестивал за късометражно кино Карантината ), творчески срещи и школи по изкуствата. 

Създателите на школата по изкуства за деца и младежи Дедал ще използват изкуството като инструмент, през който да изпратят посланието си към общностите на Варна, Русе и Добрич за опазване на моретата и реките – едно от основните направления на Място България през 2020

Muzza Ltd.

Муза е основана на убеждението, че всяка организация е толкова добра, колкото и нейните хора. Създадена и ръководена от Нора Стефанова, Muzza съчетава практически знания и експертиза в бизнеса, гражданския и публичния сектор, сложно обединени от решения, ориентирани към хората.

  Нора има дългогодишен практически опит в разработването и координирането на публични и бизнес проекти в областта на изграждането на капацитет на организации, екипи и лица, застъпничество, обучение на възрастни и неформално образование, както и в процеса на привличане и развитие на таланти в България и чужбина. Има над 10 години опит в наставничество на чуждестранни граждани, работещи по дългосрочни проекти в България. Нейният корпоративен опит е свързан с организационно консултиране, работещо главно с големи производствени предприятия, подпомагайки ги в процесите на оптимизация, повишаване на ефективността на работа на техните екипи, развитие на компетенции и взаимоотношения на мениджърите и подобряване на работния климат.

  Като част от Muzza, Нора използва знанията и опита на гъвкав екип от независими професионалисти, които всички заедно предоставят цялостен опит в управлението на проекти за човешки ресурси.

Като член на БГ Бъди активен, Нора Стефанова е координатор на инициативата _Място България за Варна и североизточна България. 

Placemaking Dobrich

В Добрич си партнираме с три организации. Всички инициативи ще бъдат под името _Място Добрич. Всяка партньорска организация ще допринесе за основните цели на проекта, а именно:

 • Подобряване на нивата на рециклиране в Добрич
 • Превенция на замърсяването на градски пространства
 • Разкрасяване и оболагородяване на градски пространства

Трите организации, с които ще работим в Добрич са:

Зеленият пламък

Ние сме „Зеленият пламък” – Сдружение с нестопанска цел, което работи активно с младежи, търсещи промяна в средата около тях и възможности за развитие.

Работим с местни и международни партньори на теми като: Устойчивост и устойчив начин на живот, Екология, Права на човека, Неформално образование, Изкуства и занаяти и Placemaking.

В проект “Партньорство за чиста и красива среда” ще участваме със следните инициативи: 

 •  Почиствания с траш патрул
 • Обновяване на градски пространства чрез тактически урбанизъм и Placemaking и чрез въвличане на общности
 • Стартиране на игри насърчаващи рециклирането и чистата среда
 • Ще организираме поне 5 работилници на тема рециклиране и повторно използване на ресурси
 • Координиране на доброволческа програма “Зелен супер герой”
 • Организиране на поредица от семинари, включващи в себе си множество методики от БГБА и методики, които служат за измерване на нагласите на обществото, консумацията на индивидуално ниво, признаци, отчитащи грешки в разбиранията за околната среда и законите, които се уреждат от държавата, свързани с това.
 • Продължаваме практиката с прожекции на поредицата – Зелено кино-  и обвързването на цялата инициатива с документалните филми, отнасящи се до екология + дискусия за глобалните климатични проблеми.
Ако искате да сте част от пламъка на бъдещето, пишете ни!
+359 898 98 14 18

ДоброЖънци

Ние сме ДоброЖънци.
Живеем за идеята „Чиста околна среда, чиста душа, чисти отношения“. От три години развиваме дейност в нашия град Добрич, където вече сме популярни. Готови сме за трета година да обединим усилия с БГ Бъди активен и с нашите приятели от други местни сдружения, и да популяризираме идеята на проект „Мястото“ – да привличаме последователи на гражданската активност.
Устойчивост на нашата активност по проект „Мястото“ постигаме като поддържаме връзка с най-активните квартални представители от миналите обекти.

Нашите активност в рамките на проект “Партньорство за красива и чиста среда” ще бъдат:

 • „Игри и оборка“ в мястото с най-голяма намеса от наша страна – кв.Иглика в рамките на 3 месеца
 • Фестивал “Доброжънци”
 • Зелена “Кино-зона” – Placemaking интервенция

Черноморски център за развитие

Черноморски център за развитие е една от водещите неправителствени организации в Добрич, създадена като независима организация през 2011 г. и член на най-старата професионална организация в България – Научни и технически съюзи, датираща от 1893 г.

ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ:

Чрез образование осигуряваме възможности за специалисти в различни икономически отрасли, гимназисти, заети и безработни да подобрят квалификацията си и да разширят знанията си.

Стимулираме творческия потенциал на специалистите чрез осигуряване на форум за обсъждане и решаване на местни проблеми чрез семинари.

 • Организираме местни мероприятия с други НПО-та и местни общности.
 • Спомагаме подготовката и управлението на проекти на местни компании и фирми.
 • Професионални консултации с адвокати относно правата на копиране и фирмени сделки.

ОРГАНИЗИРАМЕ:

 • Ден на науката в училище;
 • Семинар: Нови технологии – нови предизвикателства;
 • Събитие: Да почистим Добрич за един ден.

 

 

Конкретни цели на ЧЦР в рамките на проекта “Партньорство за чиста и красива среда” 

А/ повишаване на гражданската активност и отговорно отношение към екологичните проблеми, както и разширяване на познанията по екология и зелена икономика на над 200 ученици от първи и втори гимназиален етап на училища в гр. Добрич в рамките „Референдум” с местни предприемачи и местната власт на тема „Зелена икономика в най- зеления град на България”;

Б/ повишаване на информираността и мотивиране на местната общност за намаляване на консумацията, повторна употреба и рециклиране на предмети от бита чрез промоция на онлайн приложение на ЧЦР за карта на местните занаятчийски работилнички, разработване на онлайн сайт „Зелена икономика в най-зеления град на България”, с работно заглавие „Зелен Добрич” и Наръчник за работа в часа на класа в началния етап на училище- „Зелен Добрич”;

С/ Развитие на „Ябълката_място” чрез физическа намеса- изработване и монтаж на кръгла пейка, на мястото на провеждане на ежегодния фестивал „Ябълката_фест”.

В Шумен ще работим с фондация “Подобри” и Младежки съвет Шумен – наши дългогодишни парньори в кампанията “Да раздвижим България” и проект _Място 2018. През 2019 година пилотирахме първите инициативи за красива и чиста среда в Шумен.

Фондация Подобри

Фондация, която се стреми да търси и предлага решения, с които да подобрява средата в няколко направления:
Гражданска активност, Предприемачество, Устойчивост, Активен начин на живот, Създаване на креативни публични пространства и Иновации.

В Силистра ще работим отново с нашите приятели от сдружение “Дурусторум-Дръстър-Силистра”. Те ще допринесат към партньорството със специфичната си експертиза за работа с местната общност, както и ще продължат работата по една от звездите на нашите първи placemaking (местоправене) инициативи Самолета Място.

СНЦ „Дуросторум – Дръстър – Силистра” = ДДС =
„Дела с Добавена Стойност”

В идеите ни се сливат всички линии на човешкото съществуване, обхванали в себе си най-ценното от миналото и настоящето на човешката история, обединили в мисъл Съзидание и Творчество. Черпейки от огромния заряд на действителността, сме устремени към бъдещето чрез духовно усъвършенстване и еволюционно движение напред.

Целта ни е да обединяваме усилия във всяко трудно, но заслужаващо си начинание и заедно да изпитваме удовлетворение и гордост от постигнатото, да се стараем към повече, защото можем и го доказваме всеки ден.

Щастливи сме, че имаме възможност ЗАЕДНО да инициираме, създаваме, участваме в съвместни и благотворителни прояви и събития.

Ако имате желание да сте Добротворец, присъединете се към нашия екип с идеи или доброволческо участие към предстоящите проекти на Сдружението.

Ще споделим ЗАЕДНО усещането за личностно удовлетворение и положителна промяна в обществото ни.

ЗАЕДНО сме!

#ДуросторумДръстърСилистра

През 2020 година ще е първия наш placemaking проект в Русе. Радваме се, че ще имаме инициативи в този прекрасен дунавски град. Инициативите в Русе ще бъдат фокусирани върху чистотата на реката и опазването от замърсяване на публичните места на този прекрасен град.

Градоред

Градоред е младото гражданско общество на Русе, което проектира един по-щастлив и социално-раздвижен град.

Казват, че никога нямаш възможност да направиш второ впечатление. Е, Русе успя. Поне за нас, шепа русенци, които напуснали го веднъж, сме го избрали повторно за наш дом. Истината е, че всички сме го напускали. Било то мислено или в действителност. Напускали сме, защото сме мислили „как/къде можем да намерим повече“, вместо заедно да мислим „как можем да направим повече“. До това заключение стигнахме, когато се срещнахме за първи път. Този път взаимно решихме да пренаРЕДим събитията.

Може би е време да погледнем на града като на наш дом, а на общността, в която живеем – като на наше семейство. Така, ако единият пипне тук, а другият – там, у дома ще цари красота и хармония.

Включи се и ти в акции по почистване, рециклиране или обновяване:

ПОДКРЕПА

_МЯСТО България се реализира благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола – партньор, с който от 2014г. работим в името на позитивнте промени.

coca cola foundation

МЕНТОР

Keep America Beautiful (KAB /„Да запазим Америка красива“)  една от най-големите и опитни граждански организации в САЩ. Хелън Лоуман президент и CEO на органзиацията, отправи специално видеообръщение към гостите на Форум Град #БезОтпадъци  и обяви началото на сътрудничество между американската организация и сдружение БГ Бъди активен в областта на обмяна на опит и ресурси, посветени на гражданското включване и опазването на околната среда.

Keep America Beautiful  е ментор на проекта _Място България през 2020

footer
X