_Място Партньорство за красива и чиста среда

Вече три поредни години с програмата _Място България, „БГ Бъди активен“ вдъхновява за промяна на средата, в която живеем. В центъра на тази инициатива обаче не са самите пространства, а хората, които ги създават, променят и използват.От 2017 г. до края на 2019 г., към каузата за промяна си партнирахме с над 1000 доброволци, повече от 20 граждански сдружения, над 30 компании и организации, и повече от 100 представители на администрацията. Заедно с тях променихме облика на различни публични пространства в 23 малки и големи градове в България. Създадените _Места се превърнаха в ключови точки за  живот и почивка за местните общности, активизираха хората, вдъхновиха чувството за гражданска отговорност и промениха облика на кварталите. Да, не всичко вървеше вървеше по мед и масло. Покрай новите Места не липсваха трудности, неразбирателства, дори и вандалски прояви, но ние вярваме, че с добтият пример, съвместна работа и постоянство, процесите, съпровождащи положителните промени са лесно осъществими – дори заразителни. Колкото повече хора участват в реализирането на промяната – толкова по-устойчива ще бъде тя.

И за това през 2020 продължаваме с нови идеи и включваме нови дестинации. Основният ни проект през годината „Партньорство за красива и чиста България“ ще обхване шест населени места. Приветстваме включването и на други градове, които се припознават с нашите мисии и каузи. _МЯСТО България се реализира благодарение на подкрепата на Фондация Кока-Кола – партньор, с който от 2014г. работим в името на позитивнте промени.

Проект на:

В партньорство с:

Ментор: