Програма на сдружение BG Бъди активен

Положителна оценка за успешно преминалата конференцията от участници и говорители

Първата по рода си конференция „Спорт за здрава планета“ приключи успешно, събирайки национални и международни експерти от различни сфери в ДК “Борис Христов”, Пловдив – спорт, устойчивост, образование и местно управление. В хода на  програмата се споделиха иновативни идеи и стратегии за включване на устойчиви практики в спортните събития и организации.

Конференцията постави основите за диалог и сътрудничество между различните заинтересовани страни, стремящи се към реализацията на Европейската зелена сделка и целите за устойчиво развитие.  Участниците в дискусионните панели се обединиха зад тезата, че спортните клубове и организатори на масови спортни събития, като част от общността, могат да допринасят за опазването на околната среда чрез намаляване на отпечатъка си върху планетата.“Зеленият спорт е спортът, който освен да се грижи на нашето здрава, допринася и за здравето на планетата ни. Основната тема на събитието бе партньорството, защото само един сектор или организация няма да успее да постигне дългосрочна устойчива промяна.“, каза Ласка Ненова, основател на  БГ Бъди активен – “Другата основна тема на конференцията бе какви са бариерите и възможностите за спортните организации да направят своите дейности по- отговорни и околната среда”.  Спорт за здрава планета” подаде на участниците няколко основни концепции  и очерта посоките за работа с цел създаване на обединена спортна мрежа, която да застане зад идеята за използването на спорта като инструмент за  ангажиране на общности в посока по-устойчиво бъдеще:

Интеграция на устойчивост в спорта: Конференцията подчерта необходимостта от създаване на устойчиви спортни практики, които да допринасят за опазването на околната среда, за да се намали въглеродния отпечатък на спортни събития.

Образование и ангажираност: Участниците разгледаха важността на образованието и ангажираността на общността в процесите на устойчивост, подчертавайки ролята на спорта като мощен инструмент за повишаване на осведомеността за екологични проблеми.

Партньорства за промяна: Дискусиите по-време  на панелите от програмата, подчертаха силата на междусекторните партньорства и колаборации между бизнеса, правителствени агенции и неправителствени организации в стремежа към устойчиво бъдеще.

Зелени технологии и иновации: Презентациите разкриха новаторски подходи и технологии, които могат да се интегрират в спортните съоръжения и практики, за постигане на по-голяма екологична ефективност.

Конференцията включи в програмата си и Активна зона, в която участниците имаха време по време на кафе паузите да опитат и науча ново движение, да се раздвижат и забавляват като част от networking моментите. Открити демонстрации имаше по ДаДао, Тенис на маса, футбол, waveboard,тренировка на батут, кокили и бокс.

Организаторите споделиха, че това е първото събитие насочено към подобряване на устойчивите практики на спортния сектор и канят всички заинтересовани да следят каналите на сдружението за следващите събития. Направен е видео запис на панелните дискусии и ще бъдат споделените видеа, с цел полезната информация да достигне до по-широка общност и те да могат да се възползват, в случай че са пропуснали да посетят събитието. Видеата ще бъдат споделени в страниците на БГ Бъди активен в социалните мрежи.

 

В заключение, БГ Бъди активен изразиха своята благодарност към всички участници, говорители и партньори за тяхното активно участие и принос към успеха на събитието, и приканиха спортните организации и свързаните сектори да следят каналите на организацията за следващи събития. 

Медийни партньори на конференцията са: Mediacafe.BG; Podtepeto.com; Българска Национална Телевизия БНТ1 и БНТ2; Новите Родители; Marica.BG;

Спорт #БезОтпадъци (Sport #WithoutWaste) се финансира по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз. Координатор на проекта на европейско ниво е Сдружение BG Бъди активен.


Активни квартали за справяне с климатични промени е част от проекта „Катализатор на промяната: Защита на ценностите на Съюза чрез подкрепа на устойчиво, ангажирано и силно гражданско общество за насърчаване на правата на жените, екологична справедливост и борба с корупцията“ на Холандския хелзинкски комитет. Проектът е финансиран от Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

Партньор на събитието е Община Пловдив, отдел “Култура, Археология и Туризъм

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.