Програма на сдружение BG Бъди активен

Не, това не е мястото за вашия цигарен фас – това е вашето ново място за сядане в град Пловдив

Само дни след поставянето си “Паркли”, най-новото място за срещи в Пловдив, бе разкрасено с фасове и други отпадъци. За съжаление тази практика е широко разпространена в България, а сдружението инициирало поставянето на новата градска мебел – моли жителите и гостите на град Пловдив да не използват инсталацията за своите отпадъци. 

Проучване сред гражданите на Пловдив:

Когато говорим в цифри, данните за града на тепетата са следните:

  • Гражданите декларираха високата степен на информираност по проблемите на околната среда и отдават значимост на нейната защита – над 85% информираност и над 96% загриженост;

КОЕТО Е В ТОТАЛЕН КОНТРАСТ СЪС СЛЕДВАЩИЯ ОТГОВОР:

  • Всеки 10-ти гражданин на Пловдив, признава че се случва да изхвърли/забрави след себе си фас или друг дребен отпадък;

Нека не забравяме, че изхвърлянето на земята на тези отпадъци, пускането им в градини с цветя и във водни източници, води до замърсяване на почвата, реките и другите водни източници.

Но какво е “Паркли”? 

Концепцията “Паркли” е създаден във Финландия. В България Паркли се представлява ексклузивно от българската компанията Urban Nudges (Градски побутвания). 

Дизайнът на “Паркли” идва от идеята  за тактически урбанизъм, като подход за градско планиране, който включва временни, не скъпи и често граждански инициирани проекти с цел да се направят малки местни промени, които водят до дългосрочни подобрения в градската среда. Пример за тактически урбанизъм са така наречените парклети – малко градско пространство, често изградено в рамките на едно или две паркоместа,  или на неизползвани улични пространства. Чрез концепцията за парклет неизползвани публични пространства се превръщат в обществени места за отдих, срещи и социално взаимодействие. Оборудвано с места за сядане, зеленина и други елементи,парклетите подобряват качеството и достъпността на градските открити пространства.

Първият парклет в Пловдив, бе изграден от сдружение БГ Бъди Активен през 2019 година

Тогава, в рамките на три дни, на сред паркиралите на улицата автомобили, се появи малък оазис –конструкция от дърво, гледаща към тротоара, с места за сядане на две нива, с цветни възглавнички и приятно озеленяване. Тази на пръв поглед дребна промяна – създаването на едно временно, красиво и приятно място насред транспортната инфраструктура, може да доведе до ментална и емоционална промяна и мобилизация на хората.

“Паркли” не е просто място за сядане. 

Това е концепция, предназначена да насърчава социалната взаимодействие и да осигури универсално място за почивка на жителите и посетителите на града. “Паркли” предлага адаптивен, общностно-ангажиращ и икономически ефективен подход, който насърчава експериментирането, ученето и постепенното въвеждане на устойчиви решения. Неговият модулен дизайн позволява лесна адаптация към динамичния живот на всяко населено място, предлагайки устойчиво решение, което допълва естетиката и социалната структура на града. “Паркли” е полезен за създаването на динамични, инклузивни и насърчаващи здравето градски места. ц

С поставянето на тази инсталация БГ Бъди Активен продължава с инициативите си за промяна и обогатяване на обществените пространства. “Тази инициатива е част от нашата дългосрочна ангажираност да преосмислим и подобрим градските пространства в Пловдив”, казва Ласка Ненова, основател на БГ Бъди активен. С поставянето на “Паркли”, сдружението затвърждава и партньорството си с община Пловдив в лицето на Зам.кмет “ Култура, Археология и Туризъм” Пламен Панов. 

Новото място за отдих пред Дом на Културата “Борис Христов”, ще бъде в добра компания на първата и все още единствена пейка направена от 100% рециклирана пластмаса, и креативната инсталация за събиране на пластмасови бутилки – Шишеяд, които се намират в съседство в пространството пред сградата, в която ежедневно се случват големи културни събития – концерти, театър, танцови спектактли, оперни вечери и др.

За повече информация  и въпроси за инициативите на сдружение БГ Бъди Активен и “Паркли” можете да пишете на: [email protected]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.