Програма на сдружение BG Бъди активен

НЕ! на нерегламентираните сметища

Кампания срещу oбразуването на незаконни сметища в природата

България има уникална природа, която не можеш да видиш никъде другаде. На едно малко късче земя са събрани толкова планини, равнини, реки и море… Че чак могат да скрият тонове с отпадъци години наред, докато продължаваме да ги затрупваме ежедневно. След много усилени действия по темата с незаконните сметища и отпадъците в природата като цяло, се сблъскахме с много неясноти и недоразумения в опитите ни да ангажираме трайно всички засегнати (граждани, бизнес и институции) с дългосрочното решаване на проблема с изхвърлените и нарастващи във времето отпадъци в природата около нас. Тя очевидно е много наша, те обаче са ничии.

8000+ декара  площ с нерегламентирани сметища. Това са цифрите на кошмара наречен „Нерегламентирани сметища“. При проверка на Върховна административна прокуратура (ВАП) и  Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са установени 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания.  Как можем да намалим и спрем образуването на нерегламентирани сметища?  Като част от дейностите по дългосрочната програма _Място България се опитваме да ангажираме трайно всички засегнати (граждани, бизнес и институции) с дългосрочното решаване на проблема с изхвърлените и нарастващи във времето отпадъци в природата около нас.

Един от ключовете е повишаване нивото на информираност у гражданите и у общинските служители за общата и споделена отговорност към решаването на този проблем.  Затова сдружение БГ Бъди активен разпространява образователни ресурси и информация свързана с отношението ни към отпадъците и природата и нашите задължения, права, роля и действия.

Какви са проблемите:

  • Неяснота на всички страни по отношение на права, задължения и отговорности
  • Ниска информираност как работи системата за управление на отпадъците както на национално, така и на регионално ниво
  • Липса на ефективно наблюдение и контрол, а оттам и санкции

Къде стои всеки един от нас, като гражданин в картинката на проблема?

Често при ремонти, строежи, обновяване на дома и колата, граждани наемат нелицензирани фирми – хамали за покъщнината и ака тя се озовава на полето. Други граждани, сами товарят ненужните им мебели, гуми и строителни отпадъци и ги изоставят на “определени” и известни в селото им такива сметища.

Защо?

Не са осигурени условия от страна на държавата, които да подпомагат спазването на правилата като добра информираност

Липсва осигуряване на място за предаване на такива отпадъци свободно, предаването им на пунктовете е скъпо

Незнание, липсва на информация за това че хамалите не са боклуджии.

Липсва на мотивация за хамалите и стимул – да ги носят на правилното място, а не в природата.

Липсва санкциониране – нарушителите си остават анонимни, няма глоби, няма хванати, няма последици- отърваването от отпадъците, изоставянето на отпадъци,и силното влияние на факторът „анонимност“

Гражданите често:

  • Изхвърлят безразборно в природата
  • Сами оформят сметища
  • Отказват корекция/забележка
  • Ползват съмнителни сметоизвозващи услуги
  • Ползват чуждата безотговорност като оправдание за бездействие

Ние смятаме, че НИЕ сме и причината, но и РЕШЕНИЕТО!

Какво да правим със строителните отпадъци?

Спрямо българското законодателство строителните отпадъци НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕСВАТ С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, а задължително се извозват на специални депа.

Въпросът със съдбата на строителните отпадъци е решен различно на местно ниво. Най-удачно е да потърсите актуална информация по телефона или в сайта на общината, в която се намираме

 

Какво да правим със старите гуми?

При смяна на гуми, старите можете да оставите в автосервиза или гумаджийницата. Тези търговски обекти, са длъжни по закон да имат договор с лицензирана фирма за предаване на гумите.

Всяка община разполага с площадки за предаване на излезли от употреба гуми. Свържете се с общината, на чиято територия живеете, за да разберете къде може да предадете вашите.

 

Какво да правим със стария матрак/диван/кресло/?

Отпадъците от домакинства тип едрогабаритни предмети НЕ трябва да бъдат оставени от техните собственици около контейнерите за боклук, близо до жилищните домове. Те следва да бъдат транспортирани на специализирани полигони, за рециклиране в противен случай според закона, се налага глоба.

Всички граждани, които стават свидетели на незаконно изхвърляне на отпадъци, могат да подават своевременни сигнали на тел. 112

 

Всеки един от нас трябва да:

  • Събира и изхвърля разделно своите отпадъци на правилните за това места. Прави забележка и споделя информация в приятели, познати и непознати, за да приучи и “придърпа” повече хора към каузата за Споделена отговорност
  • При нужда и когато генерира строителни отпадъци при ремонтни дейности, избира лицензирани фирми, които ще депонират отпадъците там където трябва – на депото за съответния вид отпадък

Ако сте община

Свалете дигитални вариант на плаката и попълнете актуална информация за Вашето населено място! Заедно можем да направим #ПромянатаВъзможна

В партньорство на БГ Бъди активен и НСОРБ, предоставят специално изработени информационни плакати, които могат да поставят на сградата на общината или на видно място в населеното място, за да информира своите граждани за това от къде могат да получат информация по важни въпроси като: какво да правим със строителните отпадъци, къде да занесем излезлите от употреба гуми, какво да правим със старите мебели като диван, маса, кресло? Всяка община сама ще може да добави важните контакти, които трябва да се знаят от всички.

За повече информация свържете се с нас на мейл [email protected]

coca cola foundation