Програма на сдружение BG Бъди активен

Кампания за насърчаване на отговорното поведение сред шофьорите с превенция срещу замърсяването с фасове и други дребни отпадъци по време на път.

Пътят на замърсяването

Хората, които виждат боклуци навсякъде, са по-склонни да замърсяват.

Бъркалка, опаковка, билетче, салфетка или цигарена угарка ….. подобни находки можем да открием на почти всяка квартална улица, посипани по всеки междуградски път. Често пътните артерии се превръщат в малки сметища от различни дребни отпадъци, озовали се там по една или друга причина. Хвърлените дребни отпадъци образуват неприятни за окото гледки и се оказват, в по-голямата си част, причинени главно от шофьорите на превозни средства.

Какъв е профилът на човека „зад волана“?

Проведохме обстоен анализ на профила им, и установихме, че шофьорите се чувстват неуязвими зад анонимността си и не мислят за изхвърлените отпадъци от тях, защото те са в постоянно движение и не се асоциират с една локация.   Изхвърлянето на фасове и други дребни отпадъци по и около пътя, отърваването от тях и “изоставянето” им случайно, е под силното влияние именно на фактора „анонимност“. Това може да се отчете при съпоставяне на поведението на шофьора на бензиностанция и на път – човекът е по-склонен да се „отърве“ от отпадъка си по време на път, отколкото да го хвърли на земята, тъй като някой може да стане свидетел на деянието. А това трябва се прави само на обособените места за общ битов отпадък.

Според доклад за „Поведението на замърсяване“,  едно от всяко пето изхвърляния или, казано с други думи, 17% от общия дял – се оказва неправилно изхвърлен боклук на улицата. По-голямата част от това е в резултат на умишлени действия, като например “изпускане” на отпадъците (54%) или мятане/хвърляне на боклуци (20%)

Защо правим тази кампания?

Статистиката:

Според проведено проучване, 63% от замърсяването с цигарени угарки и други дребни отпадъци се дължи на индивидуални мотиви.

*Неразградимият отпадък е най-висок процент сред изхвърляните от колите отпадъци

Голямата промяна е дълъг и бавен процес, но въпреки това началото е дадено.

За да можем да сравним промяната в поведението на гражданите, проведохме проучване в две поредни години по темата за личното екологосъобразно поведение и живот #безотпадъци сред  жителите на шест български града. И ето че резултатите са на лице:

Според цитираното проучване и сравнението му с предишно такова, на отговора на въпроса: „Колко често според вас роднини, приятели и познати изхвърлят на улицата, изхвърлят през прозореца на колата или сред природата“ може да бъде отчетен спад с  9,7% в изхвърлянето на отпадъци. 

Според общественото проучване 38% от замърсяването с угарки от цигари и други дребни отпадъци се свързва с физическата среда, включително и броят контейнери за пепел. Наличието на такива контейнери, независимо дали самостоятелни или като част от кошчета за боклук, корелира с по-ниските проценти на замърсяване. Налице е силна връзка между инфраструктурата и поведението на хората.

Данните от сравнителното изследване потвърждават че: създаването на подходяща инфраструктура несъмнено е най-важно, но работата по повишаване съзнателността, убеждаването във важността на личните усилия са не по-малко важни.

Тези основни констатации от проучването насочват, че най-ефективните начини за адресиране на проблема със замърсяване с цигарени угарки и други дребни отпадъци включват:

  • Увеличаване на достъпността на съдове за отпадъци
  • Популяризиране на нуждата от използване на преносими пепелници
  • Намаляване на обема на съществуващите отпадъци чрез събития за почистване и образование на обществото чрез мотивационни съобщения, които са насочени към индивидуалната отговорност и задължение

Кампанията на BG Бъди активен, в партньоство с БАТ България, – „Шофиране #БезОтпадъци“ е насочена към превенцията на замърсяването с цигарени угарки (фасове) и други дребни отпадъци, изхвърлени от автомобилите в градска среда. Тя стартира през 2021-ва година, а след успеха й  през месец октомври 2022 ще се проведе и нейното второ издание.

С кампанията целим да достигнем до шофьорите и да им представим информация за последствията от замърсяването с фасове и дребни отпадъци, като така предизвикаме промяна в нагласата и ежедневните им навици. Да им помогнем да открият своите лесни за изпълнение решения, с които проблемът драстично да понижи своите нива. Защото нашите действия тук и сега са тези, които променят. Всичко започва– от всеки един от нас – от мен, от теб, от малката улица, от прозореца на твоята кола…. 

Шофиране #БезОтпадъци ще отправи своето директно послание към шофьорите посредством няколко артистични акции в три града – Пловдив, София и Варна. Освен това, на дигитално ниво, през месец октомври ще се реализира кампания, чиято основна цел  е да се постигне лично и отговорно самосъзнание, сред пълнолетни граждани – шофьори. Целта е чрез интернет средата, образователната информация и посланието за избягване замърсяването с дребни отпадъци да достигнат до широк кръг от хора, които определят с действията си общото бъдеще. 

Правим тази и други подобни кампании за превенция на замърсяването, защото когато работим заедно – НПО организации и добровоблци, администрация и институции, бизнес сектор и  граждани, когато всеки едни от нас положи усилие – резултатите са на лице, и има смисъл. 

През 2021-ва година, Шофиране #БезОтпадъци достигна до над 2 млн души и срещна подкрепа и разбиране от граждани, медии и институции. 

информирани шофьори по време на активизационните събития
0 +
достигнати чрез медии и пр кампания
0 +
импресии регистрирани от реклама в социалните мрежи
0 +

НЕвидимият отпадък – цигареният фас

Защо е от значение отпадъкът от цигарени угарки?

За един ден на улиците на твоя град се изсипват множество отпадъци, включително под формата на цигарени угарки. Изхвърлянето на земята на тези отпадъци, пускането им в градини с цветя и във водни източници, води до замърсяване на почвата, реките и другите водни източници.
Шофиране #БезОтпадъци се осъществява с подкрепата на БАТ България, съвместно с BG Бъди активен, като част от дейностите на дългосрочната програма „_Място България“. 

Културата е не само наслада от досега с изкуството, но и отношение към хората и града, в който живеем.

Като част от дейностите на кампанията ще бъде провокирано вниманието на гражданите още чрез провокативна арт инсталация, символизираща кръговрата на отпадъците в живота ни. Целта ни е да повишим гражданската култура, като предадем посланието да намалим отпадъците, които не отиват на правилното място. 

Всеки от нас има роля за състоянието на улиците, парковете, пешеходните зони и природата: 


За граждани: Проучвания показват, че личният пример е най-добрият начин да въздействаме на поведението на останалите.  За да промените поведението на хората, свикнали да замърсяват – покажете своя пример, говорете по темата с приятели и познати, реагирайте в ситуации, в които ставате свидетел на изхвърляне на дребни отпадъци или фасове на улицата. Споделяйте повече образователна информация за нуждата от превенция на замърсяването и последиците от това в своя профил в социалните мрежи, като използвате #БезОтпадъци

За общини и институции: Подкрепяйте редовно подобни кампании за превенция на замърсяването, и/или инициирайте своя собствена такава. Проучете, които пътни артерии и пешеходни зони са често замърсявани с цигарени угарки и други дребни отпадъци и се погрижете са осигуряване на достатъчен брой съдове за смет в близост и около тях

За активисти и НПО организации: Организирайте различни кампании за превенция на замърсяването във вашия град.  Включете както гражданите, така и останалите сектори, за да има по-голямо въздействие от вашите усилия. Мотивирайте местната власт да постави повече кошчета за отпадъци по пешеходни зони, паркове, тротоари. Идеи можете да почерпите от страницата ни с наръчници, проучвания и различни документи, в секция РЕСУРСИ