Програма на сдружение BG Бъди активен

ЗЕЛЕНА
МИЛЯ

“Зелена Миля” – кампания от сдружение BG Бъди Активен
Част от проекта “Партньорствo за красива и чиста България”

През 2022 година BG Бъди Активен започна нова инициатива под името “Зелена миля” чрез, която искаме да ангажираме  доброволчески екипи, които  да ни помогнат да изчистим 100 тона отпадъци от различни водни басейни – разположени, в която и да е точка от България.

Защо?

Между 4.8 и 12.7 тона отпадъци завършват в световните морета и океани всяка година, а в момента има +150 мл. тона пластмаса във водни пространства. Според някои оценки, около 80 % от отпадъците, открити в морската среда, идват от дейности извършвани на сушата.
Факт е, че крайбрежията на реки и язовири, плажовете и по-специфично дивите плажове са едни от най-замърсените обществени и природни зони. Отпадъците идват не само от нашата дейност покрай водните басейни, а и от редовната практика за неправомерно изхвърляне битови, производствени и селскостопански отпадъци в природата. Данните за тоновете боклук са потресаващи – 8000+ декара площ сa нерегламентирани сметища. При проверка на Върховна административна прокуратура (ВАП) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са установени 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания.

Какво искаме и можем да направим заедно?

Да спомогнем за намаляване на отпадъците във водните пространства, като организираме серия от инициативи за първоначално изчистване на крайбрежни и водни зони. Почистванията ще бъдат съпътствани със застъпническа кампания, насочена към предотвратяването на образуването на нови незаконни сметища.

Виж повече

Как ще го направим?

Отправяме покана към клубове за водни спортове – каяк, сърф, падъл сърф, риболов и други да се свържат с нас, за да можем заедно да създадем план за действие.

Как можете да се включите:

  • Може да планирате една по-мащабна или няколко акции през годината свързани с почистване на водни, крайводни или брегови пространства; 
  • Да включите своите настоящи събития като водни събития #БезОтпадъци и отделите 30 минути време, за да разкажете за инициативата на участниците  
  • Да мотивирате участниците на вашето водно събитие за кратка акция по почистване на локацията, на която се намирате

Каква е ролята на BG Бъди активен?

BG Бъди активене координатор на инициативата и ще окаже съдействие в целия процес – от планиране на акциите, популяризиране на провеждането на акциите, комуникация на събитията и в рамките на до 3 партньорства ще подпомогне финансово партньора-организатор на стойност до 500 лв.

Допълнително: 

  • Ще осигурим консумативи за почистването: торби за боклук; ръкавици; 
  • Ще комуникираме събитията в нашите социални медии;
  • Ще осигурим определен брой промоционални материали – тениски, шапки за участниците; 

За повече информация пишете на [email protected]