Програма на сдружение BG Бъди активен

Жълт Шишеяд провокира към разделно събиране в район Слатина

Шишеяд за събиране на пластмасови бутилки ще бъде поставен в района на Община Слатина, София. По този начин, район Слатина се присъединява към националната кампания на сдружение BG Бъди активен – “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Това е поредната стъпка на общината към активизиране на местните общности с цел решаване на важни социални промени. Поставянето на арт инсталацията дава възможност да бъде адресиран проблема със замърсяване на градовете, ниските нива на разделно събиране на отпадъци и рециклирането.

Национален координатор на кампанията е сдружение BG Бъди активен, за които създаването на партньорството между общини, бизнес и граждани е ключово за благоденствието на хората и за устойчивото управление на обществените пространства.  „За да има реална промяна в средата около нас са нужни усилията както на самите граждани, така и съдействието на общините, и на компаниите, и на организациите, които да подпомогнат промяната“ – казва Ласка Ненова, основател на сдружение BG Бъди активен.

 “Целта, която сме си поставили е да се обединят усилията на всички, за да осъзнаем, че всички имаме дълг към околната среда и с полагането на общи усилия можем да осъществим желаната промяна”, смята Денимир Котев, зам.- кмет на Община Слатина – “В тясно сътрудничество сме с неправителствената организация „Сдружение за Слатина“, с които споделяме общата кауза да променим за добро средата, в която живеем, но затова трябва да бъдат положени усилия, както от легитимните власти, каквато  роля имаме ние, така и с активното включване на гражданския и стопански сектор.” Шишеядът ще бъде разположена в близост до сградата на общината, а координаторите са подготвили специални указателни инструкции за правилно третиране на пластмасовите РЕТ шишета, преди да бъдат пуснати в инсталацията – те трябва да са почистени, смачкани и компактната им форма трябва да се запази, затова капачката се поставя обратно на бутилката и не се рециклира отделно. 

През изминалата година кампанията “Шишеяд в твоя град” събра 11 214 кг разделно събрани пластмасови бутилки. През 2023-та, националните координатори от сдружение BG Бъди активен, са насочили своите усилия към превъзпитание и информиране на населението за негативите от отпадъчните действия и обединение на усилия от страна на администрации, бизнес и граждани за споделена отговорност към средата. До момента, огромните метални бутилки за събиране на пластмасови бутилки -Шишеяди са разположени в близо 40 населени места. Фокусът на дейността на организацията е създаване на нови партньорства, активизиране на местните общности и иницииране на образователни инициативи за намаляване на отпадъците и предотвратяване на замърсяването.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Медиен партньор е Дарик Радио

No Comments

Post a Comment