Програма на сдружение BG Бъди активен

Бутилчо: Когато порасна искам да стана… Шишеяд

Историята на един гладен Шишеяд

11 300 кг  пластмасови бутилки бяха “изядени” от арт инсталациите за 1 година

Помните ли Бутилчо и неговата мечта…. да бъде рециклиран!

Аз съм една малка опаковка. Моят път, вероятно ще приключи на сметището заедно с тонове отпадъци и неизползвани ресурси. А някои опаковки, имат късмет и се озовават в жълтите контейнери. Така получават шанс за нов живот.

пейка

Помните ли Бутилчо и неговата мечта…. да бъде рециклиран!

Аз съм една малка опаковка. Моят път, вероятно ще приключи на сметището заедно с тонове отпадъци и неизползвани ресурси. А някои опаковки, имат късмет и се озовават в жълтите контейнери. Така получават шанс за нов живот.

Бутилчо бе героят на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”  в нейното първо издание в Пловдив  през 2019-та година, преминало под надслов “Искам да съм пейка!”. Бутилчо, бързо стана разпознаваем образ в града под тепатата – Той звучеше по радиото, неговият лик беше разположен на големи билборди, а видео – посланието му се въртеше на екрани е МОЛ-ове, кина, заведения, таксита и други. Любимецът на пловдивчани се превърна от една малка опаковка – в истински Герой на рециклирането. 

И така мечтата на Бутилчо – Да бъде рециклиран и да заживее нов живот стана реалност! В следващите години Бутилчо се превърна в Герой в още 27 български града и стана посланик на нуждата от повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране. Той свърши добре своята работа и ни показа, че все по-голяма част от гражданите са готови да направят тази крачка, стига да има необходимите инфраструктурни условия за това.

Шишеяди “похапват” пластмасови бутилки

*Шишеядът играе ролята на посланик на комуникацията на сдружението и отправна точка за осъществяване на диалог между всички заинтересовани страни. Той представлява голяма и атрактивна арт-инсталация за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, която събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива.

Сдружение BG Бъди активен проведе проучване сред жителите на няколко български града относно нагласите на гражданите към разделното събиране на опаковките. Според резултатите от извадката над 75% от хората, които не изхвърлят разделно отпадъците си, ще се повлияят и ще променят това у себе си, ако имат по-добри условия.  В хода на проучването установихме, че основната пречка пред редовното разделно изхвърляне на отпадъци е липсата на подходящи контейнери за това – в парковете, зелените зони, обществените пространства и улици. Така се зароди идеята за арт инсталациите – като креативен инструмент за работа в посока – достъпна инфраструктура за разделно събиране

За да бъде повторната употреба на материалите успешна, е от решаващо значение хората да имат възможност да изхвърлят разделно своите отпадъци, като имат осигурени условия за това!

“BG Бъди активен” реши да насочи своето послание не само към граждани, а и към местните власти и да ги ангажира с редица кампании, чрез които отправи апел към тях за създаване на по-адекватни инфраструктурни условия.  

Първата арт инсталация бе изработена буквално “на ръка” от доброволци от партньорската организация Power Jump Варна. След успеха и големия интерес към нея от страна на различни институции и организации, сдружението ни започна да търси варианти за създаване на по-професионален дизайн и вид на “голямата бутилка”. 

800 000 пластмасови бутилки ще живеят втори живот!  11 300 кг  пластмасови бутилки бяха “изядени” от арт инсталациите за 1 година

Това, което пролича още с поставянето на първите големи бутилки бе, че Шишеядите са интересни и атрактивни, и по забавен начин провокират интереса на младите хора, за да се възпита в тях желанието да бъдат активни участници в опазването на околната среда, чрез разделно събиране на отпадъците

“Шишеядът” много бързо успя да привлече вниманието и като вълна се “разпространи” из градове от цялата страна.  30 са населените места, които вече са част от кампанията и предизвикаха по атрактивен начин своите жители да събират пластмасови бутилки.  Близо 60 са Шишеядите, които са разположени на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други. Няколко от тях са „пътуващи“ – “гостуващи” на различни събития #БезОтпадъци, които от няколко години се случват, благодарение на дългосрочната програма _Място България. 

Какво означава да “осиновиш” Шишеяд?

Инструкциите за правилно трениране на пластмасовите бутилки учат преди да бъдат изхвърлени, са  разположени на голяма табела пред инсталацията – пластмасовите РЕТ шишета трябва да са почистени, смачкани и компактната им форма трябва да се запази. Капачката се поставя обратно на бутилката и не се рециклира отделно.

Конструкцията позволява на осиновителя,  да проследи доколко гражданите са запознати с правилата за рециклиране. Той следва редовно да наблюдава и следи събраното дали е в правилно състояние и да работи и организира различни информационни кампании за подобряването му.

Осиновителят има ангажимент редовно да събира и предава за рециклиране събраното количество бутилки от Шишеяда.

Кампанията ‘Шишеяд в твоя град!” разширява своя обхват

С кампанията “Шишеяд в твоя град!”, сдружението направи голяма стъпка в правилната посока на промяна на навиците относно събирането на отпадъците разделно.  Рециклирането и грижата за природата имат смисъл, особено когато обединим усилията си. Кампанията бе подкрепена от всички сектори – община, НПО и бизнес, като в различните градове инсталацията бе „осиновена“ от различни собственици, които поеха ангажимента да се грижат за нея и да е обслужват.

“Шишеяд в твоя град!” продължава и през 2023-та! В официалната страница на кампанията ще откриете отворена покана за включване!

No Comments

Post a Comment