Обратно към _МЯСТО България

ОБЩИНИ
#Без отпадъци

ШИШЕЯД
ВЪВ ВАШИЯ ГРАД

Подобрете общинските цели за увеличаване нивата на рециклиране, чрез атрактивна инсталация за събиране и даване втори живот на пластмасовите шишета във вашия град. Шишеядът е отличен начин да създаде полезни навици и мотивира разделното събиране сред граждани от всички възрастови групи.

Подобрявайки разделното събиране ще се улесни и процеса на рециклирането на отпадъците и превръщането им в ресурс. Правилното рециклиране в общината намалява отчисленията за депониране.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ
В ОБЩИНИТЕ

Според критериите за устойчиво развитие на Европейския съюз, до 2025 година всички страни-членки трябва да рециклират поне 55 процента от общинската смет.

Основна цел за устойчиво развитие на всяка община е да открие начини и приложи наредби за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали. Броят на общините, изпълнили наредбите за управление на отпадъци непрекъснато се увеличава, благодарение на сътрудничеството с организации и граждански инициативи.

За да стимулира гражданското участие в процеса на рециклиране BG Бъди активен, чрез програмата Място България от 4 години реализира инициативата „Искам да съм полезен, рециклирай ме“.

Проектът подхожда по творчески начин към наредбите и заповедите за рециклиране, като ги прави атрактивни, приемливи и приятни за изпълнение от страна на гражданите. Можете да се запознаете с всички успешно реализирани инициативи тук

РЕСУРСИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ В ОБЩИНИТЕ

Знаете ли, че в районите, в които има добри условия за разделно изхвърляне на отпадъци (има цветни контейнери), делът на тези, които изхвърлят разделно редовно е почти четири пъти по-голям от тази в районите с недостатъчна инфраструктура?


Въпреки недостига на контейнери в определени райони, едва 3% са отправили към общината искане за поставяне на контейнери за разделно събиране в близост до жилището им. Сдружението работи за повишаване нивата на рециклиране, а едно от задължителните неща за това е да има достатъчно съдове за разделно събиране, които да могат да се използват от гражданите.

100% РЕЦИКЛИРУЕМ РЕСУРС

Бутилките, кенчетата и опаковките за безалкохолни напитки и вода са 100 % рециклируеми и ценен ресурс. Заедно можем да им осигурим безкраен жизнен цикъл, като дадем шанс всяка изхвърлена бутилка да се върне обратно в цикъла от полезност и вторична употреба.

ГРАЖДАНИТЕ –
КЛЮЧОВ ФАКТОР

Всеки гражданин от всяко населено място в страната трябва да има възможност да изхвърля разделно използваните бутилки, за да бъдат те ефективно рециклирани.
С помощта на конструкцията „Шишеяд“ ние насърчаваме разделното събиране на отпадъците и рециклирането на пластмасата.

Инструкциите за правилно рециклиране на пластмасовите бутилки учат на полезни навици – пластмасовите РЕТ шишета трябва да са почистени, смачкани и компактната им форма трябва да се запази. Капачката се поставя обратно на бутилката и не се рециклира отделно.

Конструкцията на Шишеяда позволява да се проследи доколко гражданите са запознати с правилата за рециклиране и да имат пример как трябва да изглежда изхвърлената бутилка – почистена, смачкана, с капачка.

Вижте как да се включите в пътешествието на Бутилчо и Шишеяда и да дадете втори живот на пластмасовата бутилка

1. Махни капачката

2. Смачкай бутилката

3. Сложи капачката

КАКВО Е ШИШЕЯД

„Шишеяд“ е атрактивна метална конструкция за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, изработена по проект „Партньорство за красива и чиста България“. Инсталацията е поставена в Пловдив, Тутракан, Свищов, Момчилград, Варна, Смолян, Враца, с.Марково, с.Дончево, с.Езерец, Горна Оряховица, Ботевград, Казанлък и др.

Конструкцията „Шишеяд“ събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива.

В цялата страна до момента има разположени над 70 Шишеяда на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯ ШИШЕЯД

Вече над 50 населени места са поставили конструкциите Шишеяд за събиране на пластмасови бутилки за рециклиране!
Събраните отпадъци се предават за оползотворяване на лицензирани компании.
Включете се сред активните общини, получили Шишеяд!

За нас

Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола. Кампанията се провежда ежегодно вече няколко поредни години и обединява малки и големи зад каузата за събиране разделно на опаковките.

През 2020-та и 2021-ва кампанията се проведе в 6 града в цялата страна, които се включиха с различни инициативи за стимулиране на гражданите да събират разделно, а през 2022 “Искам да съм полезен… рециклирай ме” е вече в над 20 населени места.

През 2022 година, кампанията има и нов партньор “Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

© copyright BG Be Active, 2022