Обратно към _МЯСТО България

ОБЩИНИ
#Без отпадъци

ШИШЕЯД
ВЪВ ВАШИЯ ГРАД

Подобрете общинските цели за увеличаване нивата на рециклиране, чрез атрактивна инсталация за събиране и даване втори живот на пластмасовите шишета във вашия град. Шишеядът е отличен начин да създаде полезни навици и мотивира разделното събиране сред граждани от всички възрастови групи.

Подобрявайки разделното събиране ще се улесни и процеса на рециклирането на отпадъците и превръщането им в ресурс. Правилното рециклиране в общината намалява отчисленията за депониране.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ
В ОБЩИНИТЕ

Според критериите за устойчиво развитие на Европейския съюз, до 2025 година всички страни-членки трябва да рециклират поне 55 процента от общинската смет.

Основна цел за устойчиво развитие на всяка община е да открие начини и приложи наредби за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали. Броят на общините, изпълнили наредбите за управление на отпадъци непрекъснато се увеличава, благодарение на сътрудничеството с организации и граждански инициативи.

За да стимулира гражданското участие в процеса на рециклиране BG Бъди активен, чрез програмата Място България от 4 години реализира инициативата „Искам да съм полезен, рециклирай ме“.

Проектът подхожда по творчески начин към наредбите и заповедите за рециклиране, като ги прави атрактивни, приемливи и приятни за изпълнение от страна на гражданите. Можете да се запознаете с всички успешно реализирани инициативи тук

РЕСУРСИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ В ОБЩИНИТЕ

Знаете ли, че в районите, в които има добри условия за разделно изхвърляне на отпадъци (има цветни контейнери), делът на тези, които изхвърлят разделно редовно е почти четири пъти по-голям от тази в районите с недостатъчна инфраструктура?


Въпреки недостига на контейнери в определени райони, едва 3% са отправили към общината искане за поставяне на контейнери за разделно събиране в близост до жилището им. Сдружението работи за повишаване нивата на рециклиране, а едно от задължителните неща за това е да има достатъчно съдове за разделно събиране, които да могат да се използват от гражданите.

100% РЕЦИКЛИРУЕМ РЕСУРС

Бутилките, кенчетата и опаковките за безалкохолни напитки и вода са 100 % рециклируеми и ценен ресурс. Заедно можем да им осигурим безкраен жизнен цикъл, като дадем шанс всяка изхвърлена бутилка да се върне обратно в цикъла от полезност и вторична употреба.

ГРАЖДАНИТЕ –
КЛЮЧОВ ФАКТОР

Всеки гражданин от всяко населено място в страната трябва да има възможност да изхвърля разделно използваните бутилки, за да бъдат те ефективно рециклирани.
С помощта на конструкцията „Шишеяд“ ние насърчаваме разделното събиране на отпадъците и рециклирането на пластмасата.

Инструкциите за правилно рециклиране на пластмасовите бутилки учат на полезни навици – пластмасовите РЕТ шишета трябва да са почистени, смачкани и компактната им форма трябва да се запази. Капачката се поставя обратно на бутилката и не се рециклира отделно.

Конструкцията на Шишеяда позволява да се проследи доколко гражданите са запознати с правилата за рециклиране и да имат пример как трябва да изглежда изхвърлената бутилка – почистена, смачкана, с капачка.

Вижте как да се включите в пътешествието на Бутилчо и Шишеяда и да дадете втори живот на пластмасовата бутилка

1. Махни капачката

2. Смачкай бутилката

3. Сложи капачката

КАКВО Е ШИШЕЯД

„Шишеяд“ е атрактивна метална конструкция за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, изработена по проект „Партньорство за красива и чиста България“. Инсталацията е поставена в Пловдив, Тутракан, Свищов, Момчилград, Варна, Смолян, Враца, с.Марково, с.Дончево, с.Езерец, Горна Оряховица, Ботевград, Казанлък и др.

Конструкцията „Шишеяд“ събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива.

В цялата страна до момента има разположени над 20 Шишеяда на различни места градски зони, като площади, училища и детски градини и други.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯ ШИШЕЯД

Вече над 20 населени места са поставили конструкциите Шишеяд за събиране на пластмасови бутилки за рециклиране, а количеството събран чист материал се очаква да е около 20 тона.
Събраните отпадъци се предават за оползотворяване на лицензирани компании.
Включете се сред активните общини, получили Шишеяд!

За нас

Кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е част от проекта на сдружение BG Бъди активен – „Партньорство за красива и чиста България“, подкрепен от Фондация Кока-Кола. Кампанията се провежда ежегодно вече няколко поредни години и обединява малки и големи зад каузата за събиране разделно на опаковките.

През 2020-та и 2021-ва кампанията се проведе в 6 града в цялата страна, които се включиха с различни инициативи за стимулиране на гражданите да събират разделно, а през 2022 “Искам да съм полезен… рециклирай ме” е вече в над 20 населени места.

През 2022 година, кампанията има и нов партньор “Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

© copyright BG Be Active, 2022

X