Програма на сдружение BG Бъди активен

“Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” – една история за разделното събиране на опаковки

Кампанията, която ни показа, че всяко решение трябва да идва в отговор на даден проблем

“Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” е дългосрочна кампания на сдружение BG Бъди активен, като нейната история започва още през 2019-та година с първото й издание, което се проведе на регионално ниво – в град Пловдив. Поради огромния интерес и отличните резултати, още през следващата година кампанията се разшири на национално ниво и обхвана още 3 града в страната. През 2021-ва кампанията се проведе в 6 населени места цялата страна, които се включиха с различни инициативи за стимулиране на разделното събиране в цветните контейнери, а през 2022-ра година кампанията придоби изцяло нов облик и посока.

Първото издание ни показа, че: има смисъл да правим малки стъпки, с които да постигнем промяна и да живеем в по-чист и по-красив град.

Първото издание стартира през 2019 г. в Пловдив под името „Искам да съм пейка“. В пилотната година на кампанията насочихме посланието към жителите на два квартала под тепетата – с молба да събират разделно и редовно да използват общинските контейнери за рециклиране. По данни на нашите партньори от ЕКОПАК България за последните три месеца на годината в двата района в Пловдив бе регистрирано средно увеличение на сортираната за рециклиране пластмаса с 69%. В резултат на това, сдружение „BG Бъди активен“ осигури над 20 креативни места за сядане на открито, както и уникалната арт пейка от рециклирана пластмаса разположена пред Дом на културата Борис Христов като благодарност към пловдивчани, които събираха и предаваха за рециклиране пластмасови опаковки.

Второто издание на кампанията, ни научи че: личният пример е най-ефективният начин да въздействаме на средата и да променяме поведението на хората

През 2020 г. кампанията получи своето ново име, с което е позната и до днес – „Искам да бъда полезен…Рециклирай ме!“ и разшири своя обхват в 3 нови населени места – Варна, Шумен и Силистра.

Ключовият призив за действие бе отправен отново към гражданите и общностите, за да събират разделно и да използват наличната им инфраструктура, осигурена от градските власти и рециклиращите организации. Като подарък най-активната общност получи нови градски мебели – пейка, футболни врати, баскетболен кош и др. През 2020 кампанията се реализира в партньорство с ЕкоПак България, които предоставиха данните за събраните вторични суровини. В резултат на кампанията те отчетоха средно над 45% увеличение на събраните рециклируеми опаковки, сравнено с 2019 – тук може би да се добави за участващите градове.

Третото издание, ни подсказа, че има начин нещата да се случва, когато работим заедно!

Въпреки ковид ограниченията през 2021 г. успяхме да включим (към вече участващите Пловдив, Варна, Силистра и Шумен) още две населени места – Добрич и Езерец. През тази година организирахме специално издание на кампанията, с фокус отпадъците, генерирани от заведения. Пилотното издание ангажира ресторанти и кафенета в пловдивския квартал Капана. В идеята на Заведения #БезОтпадъци се включиха над 20 заведения, които поставиха кошчета за разделно събиране на отпадъци и пакет материали, за да улеснят своята комуникацията си с посетители и клиенти. На всички маси в заведенията бяха поставени информационни пирамиди с послание #Безотпадъци като чрез тях тях заведенията информираха своите гости кои са стъпките за опазване на природата и градът чисти. Всяко заведение получи и специален стикер, който го отличи като “зелено” място.

Събраното количество за период от 4 месеца бяха над 50 тона, а заведенията продължиха да събират разделно и след края на кампанията дългосрочно, а дирекция „Управление на отпадъците” в Пловдив се ангажира да предоставя същата регулярна транспортна/колекторска услуга в кв. Капана за събиране на отпадъците.

В четвъртата година на кампанията, поставихме въпроса за нуждата от създаване на достъпни условия за разделно събиране на пластмасови бутилки.

Сдружението ни проведе проучване сред жителите на няколко български града относно нагласите на гражданите към разделното събиране на опаковките. Според резултатите от извадката над 75% от хората, които не изхвърлят разделно отпадъците си, ще се повлияят и ще променят това у себе си, ако имат по-добри условия. В хода на проучването установихме, че основната пречка пред редовното разделно изхвърляне на отпадъци е липсата на подходящи контейнери за това – в парковете, зелените зони, обществените пространства и улици.

Така “BG Бъди активен” насочи своето послание в две посоки: ангажиране местните власти в редица кампании, чрез което отправя апел към тях за създаване на по-адекватни условия и ангажиране на гражданите в редица образователни и активизационни кампании, целящи осъзнаване на споделената отговорност към средата. 

Въз основа на обратната връзка от изданията от 2019, 2022 и 2023 през 2022 добавихме нови елементи към кампанията.

Арт инсталация „Шишеяд” – разработена в партньорство с инжинерингово студио. Шишеяд-ът играе ролята на посланик на кампанията и отправна точка за осъществяване на диалог между всички заинтересовани страни. “Шишеяд“-ът представлява голяма и атрактивна арт-инсталация за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, „Голямата бутилка“ събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива. През 2022 година чрез кампанията се инсталираха 57 инсталации в 27 населени места. Общото количество събрани бутилки до 3 л е 11 300 кг.

Работа с училища – „Искам да съм полезен… Рециклирайте ме!“ влезна в училище, като предостави възможност на учениците и учителите да учат и работят по темата за рециклиране и разделно събиране в училище. Мрежата на сдружението от над 700 училища получава различни ресурси и възможности за включване в зелени дейности. За най-дейните и активни училища, сдружението осигури възможност да “осиновят” Шишеяд.

 Събития #БезОтпадъци – Част от инсталациите Шишеяди са „пътуващи“ или иначе казано – гостуващи на различни събития. По този начин искаме да ангажираме посетителите на мероприятия от различен характер- спортни, културни и други, да се замислят какво остават след себе си – като това включва не замърсяване с боклуци като фасове и хартийки, събиране и изхвърляне на рециклируеми опаковки разделно, и да им покажем че забавлението не означава замърсяване. Културата означава преди всичко отношение към средата. През 2022 година с помощта на Шишеяда подкрепихме:
22 големи спортни събития в цялата страна
23 събития и фестивали, присъединили се към семейството на събития #безотпадъци
61 почистващи събития

Лесно на чисто

През 2022-ра година, кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” събра над 32 000 кг стъкло, метал, пластмаса и хартия. От тях – близо 21 тона са пластмасовите отпадъци, събрани от различни акции в населени места от цялата страна – почиствания с участието на общности; образователни инициативи за насърчаване разделното събиране; събития #БезОтпадъци и други.

През 2024-та, към кампанията се включиха 34 нови населени места, като “осиновиха” 54 Шишеяда на своята територия и по този начин ангажираха местните жители с темата за разделно събиране и рециклиране. Общо 110 са поставените арт инсталации в цялата страна, а събраното количество от тях в рамките на 2023-та година е 30 000+ кг пластмасови бутилки. Кампанията ангажира общностите с провеждане на различни събития като оборки и разкрасяване на междублокови пространства и паркове, почистване на речни и водни пространства и други. С помощта на общностите успяхме да изчистим над 54 000кг. събран разделно отпадък . 

„Искам да бъда полезен… Рециклирайте ме!“ продължава и през 2024 г.!

 “BG Бъди активен” ще ангажира местните власти в редица кампании, чрез което ще отправи апел към тях за по-адекватни действия и инфраструктурни промени.

No Comments

Post a Comment