Програма на сдружение BG Бъди активен

Шишеяд приканва към разделно събиране на отпадъците в Търговище

Градът се присъединява към кампанията за разделно събиране на пластмасови бутилки

Община Търговище е поредната община, която по креативен и различен начин ще стимулира своите жители да изхвърлят разделно отпадъците си, като поставя арт инсталацията Шишеяд. По този начин градът се присъединява към  “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” – кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява за поредна година с цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците.  

Кампанията се осъществява в над 50 населени места, в които има поставени близо 80 арт инсталации за събиране на пластмасови бутилки до 3л.   “Има много причини, поради които местните власти трябва да се стремят да включват гражданите в процеса на разделно събиране и рециклиране”, коментира Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен – “Кампанията подхожда по творчески начин към наредбите и заповедите за рециклиране, като ги прави атрактивни, приемливи и приятни за изпълнение от страна на гражданите. Хората са готови да събират разделно и да рециклират! Това, което им липсва и от което имат нужда е необходимите условия.” От сдружението са категорични, че за да бъде повторната употреба на материалите успешна, е от решаващо значение хората да имат възможност да изхвърлят разделно своите отпадъци, като имат осигурени условия за това.

Шишеядът е разположен в парк “Борово око”, а локацията е редовно посещавано място от местни жители и гости на града. Партньор на кампанията е  „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД, които ще отговарят за рециклирането на събраното количество пластмасови бутилки. “Целта ни е да популяризираме разделното събиране  на пластмасови бутилки и създаването на навици за разделно събиране  от страна на населението, и най-вече от децата. Тези навици за устойчиво и отговорно поведение се изграждат най-лесно в ранна детска възраст.”, коментират от  община Търговище.  Местната администрация си е поставила за цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците и рециклиране на местно ниво, а за целта на самата инсталация ще бъде разположена специална табела, показваща правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната, за да бъде годна за рециклиране.

Кампанията “Шишеяд в твоя град”  е отворена за включване и търси още съмишленици! Всеки желаещ да се присъедини може да намери повече информация в страницата на сдружение BG Бъди активен

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола Медиен партньор на кампанията е национално Дарик Радио

No Comments

Post a Comment