Програма на сдружение BG Бъди активен

Поставят Шишеяд на входа на градския парк в Павел баня

С участието си в кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”,  местната община ще стимулира разделното събиране на отпадъци 

Огромен Шишеяд ще бъде поставен в Павел баня, за да стимулира жителите към разделно събиране на пластмасови бутилки. Арт инсталацията е изработена под формата на бутилка и притежава креативен и интересен дизайн, чрез който да ангажира гражданите в т. нар. “път на отпадъците”. С поставянето й, град Павел Баня се присъединява към още близо 55 населени места, участващи в националната кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”.

Шишеядът ще бъде локализиран на ул. „Освобождение“, до входа на местния градски парк. Мястото е избрано, тъй като е лесно достъпно, а покрай него минава потока от туристи и местни жители, предпочитано за разходки, особено от майки с деца, заради близостта на детска площадка. “Целта ни е, да популяризираме разделното събиране на пластмасови бутилки и създаването на навици за разделно събиране от населението, и най-вече у децата и подрастващите.”, казва кметът на Павел баня.  Пред самата инсталация ще бъдат поставени и инструкции за правилно третиране на пластмасовите РЕТ шишета, преди да бъдат пуснати в инсталацията – те трябва да са почистени, смачкани и компактната им форма трябва да се запази, затова капачката се поставя обратно на бутилката и не се рециклира отделно. “Вярвам, че именно благодарение на усилията на тези бъдещи пълнолетни граждани, ще можем да живеем в по-чисти градове.”.

 “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” е кампания на сдружение BG Бъди активен и се осъществява за поредна година с цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците. Над 60 са поставените арт инсталации в различни населени места в страната – малки и големи, а техни “осиновители” са както общини, така и различни организации, учебни заведения, бизнес.  “В изследване сред жителите на шест града бе посочено, че една от пречките хората да събират редовно отпадъци за рециклиране е липсата на контейнери за разделно събиране в паркове, заведения, публични пространства и офиси., казва Ласка Ненова, основател на сдружението, – ”Шишеядът е нашият апел към местните власти, който ни подсказва, че хората са готови да събират разделно, стига да имат необходимите условия за това”.

През изминалата година кампанията “Шишеяд в твоя град” събра 11 214 кг разделно събрани пластмасови бутилки. През 2023-та, националните координатори от сдружение BG Бъди активен, са насочили своите усилия към превъзпитание и информиране на населението за негативите от отпадъчните действия и обединение на усилия от страна на администрации, бизнес и граждани за споделена отговорност към средата. До момента, огромните метални бутилки за събиране на пластмасови бутилки -Шишеяди са разположени в близо 55 населени места. Фокусът на дейността на организацията е създаване на нови партньорства, активизиране на местните общности и иницииране на образователни инициативи за намаляване на отпадъците и предотвратяване на замърсяването.

 

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. 

Медиен партньор е Дарик РадиоNo Comments

Post a Comment