Програма на сдружение BG Бъди активен

устойчиви

Кръгла маса „Споделена отговорност за устойчиви градове“ – видео

Устойчиви градове.

В рамките на фестивала „Град след пандемия“ беше проведена кръгла маса на тема „Споделена отговорност за устойчиви градове“.

По време на дискусията бе поставен акцент върху темата за нуждата от повече контрол, наблюдение и адекватно санкциониране на нарушителите, като основен фактор за постигане на превенция на замърсяването.

Целта на кръглата маса бе чрез добрите примери да се събере вдъхновение за насърчаването на междусекторно партньорство. В изработването на стратегии и политики по управлението на отпадъците, споделяне на добри практики и иновации в общините. Устойчивост, информираност, успешни партньорства между бизнес, институции и граждани. Нуждата и проблемите свързани с рециклиране, неясната и ниска информираност относно споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда.

Дискусията по време на кръгла маса бе открита от Ласка Ненова, основател на сдружението. Тя представи ключовата роля на БГ Бъди активен през последните години. Работата и партньорствата, които БГ Бъди активен направи и успешните резултати от това.

Кръглата маса е част от дейностите по проект Партньорство за красива и чиста България, част от дългосрочната програма _Място България. Събитието е част от фестивална програма „Град след пандемия“, която се случва в града в рамките на м април, май и юни.

No Comments

Post a Comment