Програма на сдружение BG Бъди активен

кръгла маса

Кръгла маса за намаляване на отпадъците – обсъждане

Участниците  дискутираха нуждата от контрол, наблюдение и санкциониране на нарушителите е като основа на превенцията на замърсяването

Кръгла маса “Споделена отговорност за устойчиви градове –  добри практики, предизвикателства и визия“ събра множество специалисти. Това бяха фирмите от бранша, заинтересовани страни от Пловдив и страната, експерти и представители на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ, отдел Екология Община Пловдив, Община Добрич, представители на Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България,  Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда, Национално сдружение на общините в Република България, Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда и други.

Всички те дадоха добри примери от своята работа свързана с ниво на информираност, успешни партньорства между бизнес, институции и граждани. разисквани бяха темите Рециклиране и споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда. Обсъждането засегна възможностите за подобряване на практиките и законодателството по управление на отпадъци. Домакин на събитието бе гр. Пловдив в лицето на инж. Анести Тимчев, Заместник-кмет “Екология и здравеопазване”.

Новите моменти в политиката и законодателството в областта на околната среда. Новият национален план за действие за управление на отпадъците. Най-работещите политиките и партньорства в областта. Това бяха дискусиите, представени по време на 4-те панела на нашата кръгла маса, организирана от Сдружение БГ Бъди активен. Събитието се проведе в Малката Базилика, Пловдив. Модератор на дискусията бе Дарина Иванова от Морски клуб Приятели на морето, която работи по темата за замърсяването на морето с отпадъци от над 15 години.

Дискусията по време на кръгла маса бе открита от Ласка Ненова, основател на сдружениетои организатор. Тя представи ключовата роля на сдружението през последните години, работата и партньорствата, които БГ Бъди активен направи и успешните резултати от това. Ласка Ненова представи целите на кръглата маса, а именно чрез добрите примери да се събере вдъхновение за насърчаването на междусекторно партньорство.

Посоката

Посоката е изработването на стратегии и политики за управлението на отпадъците. Трябва да споделяме добри практики и иновации в общините. Да постигнем информираност и успешни партньорства между бизнес, институции и граждани. Засегната беше темата за нуждата и проблемите свързани с рециклиране. Неясната и ниска информираност относно споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда. По време на дискусията бе поставен акцент върху темата за нуждата от повече контрол. За наблюдение и адекватно санкциониране на нарушителите, като основен фактор за постигане на превенция на замърсяването.

Кръглата маса е част от дейностите по проект Партньорство за красива и чиста България, част от дългосрочната програма _Място България. Събитието е част от фестивална програма „Град след пандемия“, която се случва в града в рамките на м април, май и юни.

No Comments

Post a Comment