Програма на сдружение BG Бъди активен

Исперихово става част от кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

Поставят Шишеяд за събиране на пластмасови бутилки в центъра на селото

Арт инсталацията Шишеяд ще бъде поставена в центъра на с Исперихово, Община Брацигово. По този начин населеното място се присъединява към националната кампания на сдружение BG Бъди активен – “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Кампанията се осъществява в над 30 населени места, в които има поставен повече от 60 големи метални жълти бутилки за събиране на пластмасови шишета до 3л. Местен партньор е Екопак гр.София с партньор Екоинвест ЕООД гр.Пазарджик, които ще отговарят за редовното събиране на събраното количество и рециклирането му.

“Шишеядът е интересен и атрактивен, и по забавен начин ще провокира интереса на местните жители, за да се възпита в тях желанието да бъдат активни участници в опазването на околната среда, чрез разделно събиране на отпадъците”, казва Петър Георгиев, кмет на Исперихово. Кампанията има за цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците и рециклиране, като ангажира и въвлече гражданите в процеса. На самата инсталация има специално поставен табела, показваща правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната. За да бъде съдържанието в Шишеяда годно за рециклиране, бутилките трябва да бъдат празни, чисти и смачкани преди да бъдат поставени вътре. Важно е да знаем, че една опаковка трябва да бъде изхвърлена напълно празна – без остатъци от храна или течност, защото би замърсила и останалия рециклируем материал в контейнера. В случая бутилката трябва да бъде напълно празна. Достатъчно е да бъде изплакната с вода, след което се смачква и затваря отново с капачката. По този начин тя заема най-малко пространство и има място за събирането на по-голямо количество опаковки.”, казва Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен.

Припомняме, че само за година, през 2022-ра, кампанията “Шишеяд в твоя град” събра 11 214 кг разделно събрани пластмасови бутилки до 3 литра от разположените 57 инсталации в 27 населени места.  А до сега, от своето начало през 2019-та, кампанията е събрала над 80 000 кг разделно събрани отпадъци. През 2023-та, координаторите от BG Бъди активен ще насочат своите усилия към превъзпитание и информиране на населението за негативите от отпадъчните действия.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Медиен партньор на кампанията е Дарик Радио

No Comments

Post a Comment