Програма на сдружение BG Бъди активен

Училища от София насърчават рециклирането и „зеленото“ мислене

Две арт инсталации “Шишеяд” са инсталирани в училища в столицата, като част от националната кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

Иновативно 81-во Средно училище „Виктор Юго“  и  104-то Основно училище „Захари Стоянов“ ще работят с деца и родители  по важни въпроси, свързани с опазването на околната среда и всеобщата ни отговорност към нея. Над 2 100 е общият брой ученици в двете учебни заведения от столицата, които ще бъдат пряко ангажирани от своите учители по “зелени” теми свързани с разделното събиране и рециклиране. Софийските училища се включват в мащабната кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” на сдружение BG Бъди активен и поставят огромни арт инсталации в своя двор, предназначени за събиране на пластмасови бутилки.

Кампанията е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България“, който цели да промени дълготрайно културата и отношението на хората към градската среда и отпадъците. От началото на годината, кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ въвлече близо 30 населени места към идеята за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране. Редица администрации, НПО формирования, бизнес организации и учебни заведения осиновиха инсталациите, наречени Шишеяд-и и се включиха в предизвикателството, поставено като цел от  организаторите – да бъдат събрани 20 000 кг пластмасови бутилки, които да бъдат предадени за рециклиране. Като партньор на кампанията се присъедини и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

В началото на месец декември, в двора на  104-то ОУ „Захари Стоянов“ бе поставена атрактивната жълта инсталация за събиране на пластмасови бутилки. “Шишеяд-ът ще подсили социално-отговорната и образователна програма на училището, което активно работи с деца и родители, като ги ангажира в доброволчески акции, състезания, артистични програми. “, казва Г-жа Велинова, директор на 104 ОУ – “Целта ни е да привлечем и повече хора от квартала – основно родители към каузата на отговорното рециклиране по непосредствен и забавен начин.” В края на ноември, в двора на училището се проведе и първата серия “зелени занимания” с ученици от първи клас от училището, които се включиха в „Чисти игри“. Близо 50 деца показаха колко много знаят за рециклирането, как събират разделно отпадъци.

Само преди дни, иновативно 81-во СУ „Виктор Юго“ бе отличено от сдружение BG Бъди активен като “Най-активно учебно заведение за 2022-ра година”, сред над 700 детски градини и училища от цялата страна, които проведоха различни занимания, посветени за здравословния и активен начин на живот, част от “Ден на спорта в училище”. Като награда за  отличното представяне, сдружението подари на учебното заведение една от арт-инсталациите “Шишеяд”. Ние работим по различни проекти за разделно събиране на отпадъците. По коридорите в училището ни са разположени червени, зелени и жълти контейнери, които напомнят на учениците за необходимостта от разделното събиране на отпадъци.”, казва Г-жа Налбантова, директор на СУ „Виктор Юго“ – “Целта ни е от една страна да научим учениците да пазят природата и околната среда от замърсяване,  и от друга, че с разделното събиране на отпадъците, същите ще бъдат преработени и ще бъдат произведени нови суровини, които ще се използват за производство на нови продукти.” И двете училища се ангажират да събират и предават за рециклиране събраните пластмасови опаковки.Кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” ще продължи и през 2023-та, като ще разшири своя обхват. До сега, от своето начало през 2019-та, кампанията е събрала над 80 000 кг разделно събрани отпадъци. През следващата година сдружение „BG Бъди активен“ ще продължи своята дейност по създаване на по-чиста, по-функционална и красива градска среда, ориентирана към хората.

 Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“  се осъществява като част от проекта Партньорство за красива и чиста България на сдружение BG Бъди активен и се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

No Comments

Post a Comment