Програма на сдружение BG Бъди активен

Дупница ще събира разделно пластмасови бутилки

Оригинална арт инсталация, наречена Шишеяд, ще провокира жителите на Дупница да изхвърлят отпадъците си разделно. С поставянето й, град Дупница се присъединява към още близо 40 населени места, участващи в националната кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Шишеядът ще бъде разположен в пешеходна зона в централна градска част, на площада пред ПГ „Христо Ботев“ . В непосредствена близост се намират учебно заведение, административни, офис и търговски обекти за бързо хранене, като по този начин ще бъде дадена възможност на всички да се възползват от възможността да изхвърлят разделно своите бутилки.

 “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” е кампания на сдружение BG Бъди активен и се осъществява за поредна година с цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците. Над 60 са поставените арт инсталации в различни населени места в страната – малки и големи, а техни “осиновители” са както общини, така и различни организации, учебни заведения, бизнес. “Шишеядът е отличен начин да създаде полезни навици и мотивира разделното събиране сред граждани от всички възрастови групи”, казва Ласка Ненова, основател на сдружението –”За да стимулира гражданското участие в процеса на рециклиране, създадохме кампанията „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”, която подхожда по творчески начин към наредбите и заповедите за рециклиране, като ги прави атрактивни, приемливи и приятни за изпълнение от страна на гражданите”.

С участието си в кампанията, Общината ще стимулира разделното събиране на отпадъци и по-конкретно пластмасовите бутилки. “Нашата цел е да създадем култура у подрастващите и населението на общината, свързана с разделното събиране на отпадъците и отношение към отпадъка като ресурс, който може да се използва”, казва инж.Методи Чимев, кмет на Община Дупница – “Това е поредната стъпка в посока създаване на отношение към разделното събиране на отпадъците и интерес към екологичното възпитание за чиста околна среда”.

 

През изминалата година кампанията “Шишеяд в твоя град” събра 11 214 кг разделно събрани пластмасови бутилки. През 2023-та, националните координатори от сдружение BG Бъди активен, са насочили своите усилия към превъзпитание и информиране на населението за негативите от отпадъчните действия и обединение на усилия от страна на администрации, бизнес и граждани за споделена отговорност към средата. До момента, огромните метални бутилки за събиране на пластмасови бутилки -Шишеяди са разположени в близо 40 населени места. Фокусът на дейността на организацията е създаване на нови партньорства, активизиране на местните общности и иницииране на образователни инициативи за намаляване на отпадъците и предотвратяване на замърсяването.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола

Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Медиен партньор е Дарик Радио

No Comments

Post a Comment