Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг мрежа в България като споделено пространство за граждани, организации и общини

В последните години все по-често се организират инициативите, свързани с устойчивото обновяване на градската среда с активното участие на гражданите в цяла България. Опитът за успешността на подобни инициативи е обаче различен във всеки конкретен случай и зависи от множество фактори. В началото на септември,...

Плейсмейкинг “за демокрация”: какво значи тази дума за нас?

Плейсмейкингът е лесен и достъпен процес за граждански активисти за организиране на местни инициативи в обществени пространства, който осигурява по-добро разбиране на ролите на заинтересованите страни (граждани, организации и общини) в процеса и подобрява гражданското включване при вземането на решения.За разлика от „традиционния“ дизайн на...

Активни квартали: диалог между граждани, организации и общини

Първите срещи между граждани, представители на граждански организации и общини се проведоха в Хасково и София, където участниците обсъдиха гражданското участие и предложиха конкретни идеи, как може да се подобри диалог между институции. “Работилница за граждански идеи” в Хасково “Работилница за граждански идеи” се проведе на 15-ти...

Активни квартали: Бургас

Тази събота с партньорите от община Бургас и младежка организация “Бургас харесва младите” организирахме работилница „Активни квартали: Развитието на активни граждански общности в Бургас 2.0“ с цел да обсъдим развитието на градските пространства заедно с местните общности. Събитието се реализира в рамките на проект “Квартална...

Плейсмейкинг за демокрация: пространствата за млади хора и деца

Харманли и София предложиха добри примери за това, как градските пространства могат да бъдат създадени за деца, като ги включат в процеса заедно с тях, използвайки концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която цели да се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.Миналата...

Бутилчо: Когато порасна искам да стана… Шишеяд

Историята на един гладен Шишеяд 11 300 кг  пластмасови бутилки бяха “изядени” от арт инсталациите за 1 годинаПомните ли Бутилчо и неговата мечта…. да бъде рециклиран!Аз съм една малка опаковка. Моят път, вероятно ще приключи на сметището заедно с тонове отпадъци и неизползвани ресурси. А някои...

“Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” – една история за разделното събиране на опаковки

Кампанията, която ни показа, че всяко решение трябва да идва в отговор на даден проблем “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” е дългосрочна кампания на сдружение BG Бъди активен, като нейната история започва още през 2019-та година с първото й издание, което се проведе на регионално ниво...

Плейсмейкинг за демокрация: Как гражданите се включват в създаването на градските пространства

Жителите от няколко квартала в градовете Хасково, Стамболийски и София активно се включихав намесите в публичните пространства по концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която целида се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.Миналата година, след успешно проведеното обучение на BG Бъди активен...

Плейсмейкинг за демокрация: Партньорство за творческа бюрокрация

През декември в София се състоя събитие “Партньорство за творческа бюрокрация”, което представи концепцията за „творческа бюрокрация“. Симпозиумът целеше освен да покаже, че всяко правило си има изключения, да мултиплицира съществуващите вече добри примери в страната и да създаде мрежа от партньорства за създаването на...