Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг за демокрация – как да насърчим гражданско участие в публични пространства?

БГ Бъди активен и Наболагсхагер разработи наръчник за подобряване на гражданското участие в проекти в публични пространства. Наръчникът се състои от 15 инструмента за различни стъпки на работа с общноста – планиране на интервенция, проуване на нуждите на общността, разработване на визия и измерване на въздействие, като всеки инструмент съдържа детайлно описание на процеса, съвети и препоръки за реализация и подводни камъни.

Наръчникът е достъпен онлайн: ПЛЕЙСМЕЙКИНГ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ / наръчник за общността by BG Be Active – Issuu

Настоящият наръчник бе създаден на базата на изследвания, осъществени в България и Норвегия, на практики, които прилагат плейсмейкинг за демокрация. Въз основа на това проучване открихме както няколко предизвикателства и възмoжности за прилагане на плейсмейкинг като инструмент за активиране на демократичното участие на гражданите в двете страни, така и какъв може да бъде подходът към тези предизвикателства. 

Създадохме наръчника имайки предвид тези предизвикателства и с желание да подкрепим дейните хора, общностните групи и лидери да имат възможности да участват при взимането на решения какво да се случва в общностите им и публичната среда.

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment