Програма на сдружение BG Бъди активен

Семинар „Активни квартали“ 31 март – 1 април 2022 г. / гр. Пловдив

Приобщаващи пространства, емпатични общности, споделена и обгрижена околна – среда това бяха част от фокусите и темите, които на 31 март и 1 април направиха Пловдив център на общностната демокрация.  Практически  образователен семинар събра представители на публични институции, членове на НПО организации и неформални и формални общности от 12 населени места от цяла България. Събитието „Как да използваме ‘placemaking’, за да създадем условия за квартална демокрация в градските общности’!“ обедини активни представители на организации, местни общности и администрации работещи в София, Хасково, Казичене, Плевен, Смолян, Черноморец, Бургас, Езерец, Кюстендил, Перник, Харманли, Варна. Това стана възможно благодарение на проект “Квартална демокрация в градските общности”, наричан накратко “Активни квартали”, който стартира през септември 2021 година и чийто координатор е сдружение BG Бъди активен.

Проектът е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации и се осъществява с подкрепата на Фонд Активни Граждани. В контекста на основната цел на проекта – подпомагане на демокрацията в общността и укрепване на демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво – двудневният семинар представи на участниците фасилитирано експертно съдържание и практически упражнения.

Като гост-лектори в събитието се включиха Лаура Мартинез, директор на проучванията, и Ким Вегер, проектен мениджър и координатор на общностните връзки, към норвежката организация Наболагсхагер, които са официалният експертен партньор на проекта, и която се занимава с облагородяване на градски пространства, кръгова икономика и демокрация в общностите. По време на обучението те представиха екслузивни резултати и сравнителен анализ от картографирането на успешни плейсмейкинг интервенции в общностни пространства в България и Норвегия.

В първия ден на семинара със споделяне на опит и представяне на успешни практики се включиха и представителите на Фондация Колективът, които работят в сферата на активиране на градски пространства провокирайки гражданския и институционален интерес към подобряването на заобикалящата ни среда. Вторият ден предложи на участниците серия от дискусии, информационни блокове и практически тестови занимания. Що е то Плейсмениг и как да го прилагаме представи Ласка Нeнова, основател на БГ Бъди активен, Нора Стефанова се включи с презентиране на реалния опит за Placemaking за демокрация в действие от град Варна. От Холандия, с дигитално включване, участва урбанистът Тодор Кесоравски, който представи част от инструментите за плейсмекинг и активиране и включване на общностите, като „стълбата на гражданското участие“ и методът за определяне на заинтересовани страни, които са част от инструментариума и методологията, които ще бъдат публично достъпни като реален ресурс след края на проекта.

Настоящият семинар е стъпка в развитието на дългосрочната програма, а следващият етап предвижда селекция на няколко общности, от 2 големи и 2 по-малки града в България, които да бъдат подпомогнати при практическото тестване и прилагане на ‘placemaking’ методологията за работа с общности.


Ден 1

Ден 2

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

No Comments

Post a Comment