Програма на сдружение BG Бъди активен

Плейсмейкинг мрежа в България като споделено пространство за граждани, организации и общини

В последните години все по-често се организират инициативите, свързани с устойчивото обновяване на градската среда с активното участие на гражданите в цяла България. Опитът за успешността на подобни инициативи е обаче различен във всеки конкретен случай и зависи от множество фактори. В началото на септември,...

Активни квартали: диалог между граждани, организации и общини

Първите срещи между граждани, представители на граждански организации и общини се проведоха в Хасково и София, където участниците обсъдиха гражданското участие и предложиха конкретни идеи, как може да се подобри диалог между институции. “Работилница за граждански идеи” в Хасково “Работилница за граждански идеи” се проведе на 15-ти...

Активни квартали: Бургас

Тази събота с партньорите от община Бургас и младежка организация “Бургас харесва младите” организирахме работилница „Активни квартали: Развитието на активни граждански общности в Бургас 2.0“ с цел да обсъдим развитието на градските пространства заедно с местните общности. Събитието се реализира в рамките на проект “Квартална...

Плейсмейкинг за демокрация: пространствата за млади хора и деца

Харманли и София предложиха добри примери за това, как градските пространства могат да бъдат създадени за деца, като ги включат в процеса заедно с тях, използвайки концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която цели да се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.Миналата...

Плейсмейкинг за демокрация: Как гражданите се включват в създаването на градските пространства

Жителите от няколко квартала в градовете Хасково, Стамболийски и София активно се включихав намесите в публичните пространства по концепция “плейсмейкинг за демокрация”, която целида се даде повече възможности на гражданите да планират пространствата според нуждите си.Миналата година, след успешно проведеното обучение на BG Бъди активен...

Плейсмейкинг за демокрация: Партньорство за творческа бюрокрация

През декември в София се състоя събитие “Партньорство за творческа бюрокрация”, което представи концепцията за „творческа бюрокрация“. Симпозиумът целеше освен да покаже, че всяко правило си има изключения, да мултиплицира съществуващите вече добри примери в страната и да създаде мрежа от партньорства за създаването на...

С ДГ „Ален Мак“ – Харманли създаваме повече и по-зелени пространства за спорт и учене на открито

БГ Бъди активен се гордее с мрежата с партньори в цяла България. Местни неправителствени организации, училища и детски градини, кметства, превръщат целта ни – да върнем града на хората, да подобрим достъпността, да повишим осъзнатостта за ролята на гражданите за неговото развитие и поддържане, с реални действия и...