Обратно към _МЯСТО България

Проектът “Квартална демокрация в градските общности”, наричан накратко “Активни квартали” стартира през септември 2021 година и е координиран от сдружение BG Бъди активен. Проектът, който е част от дългосрочната програма _Място България, се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации.

Стъпвайки на ‘placemaking’-ът като методология за работа с общности, сдружението следва определен модел за работа с общности и създаване на пространства. В желанието си да ангажира хората да бъдат по-активни и отговорни цялостно като общество, BG Бъди активен използва нещо, което близко до тях, видимо и разбираемо, а когато е успешно – добре изглеждащо междублоково пространство, има бърз ефект върху усещане за успеваемост и добре свършена работа, може да се използва ежедневно и бързо вдъхновява като добър пример. Като резултат от плейсмейкинг, местата стават по-красиви, по-чисти и по-инклузивни за различни групи хора.

Цели на проекта: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост

– Проектът цели да укрепи гражданското пространство в градските общности в България чрез демократично участие на хора в развитието на публичните пространства чрез концепция за плейсмейкинг и чрез насърчаване на местните политики за общността в публичните администрации.

– Чрез организиране на интервенции с гражданско участие, изграждане на капацитет на граждански организации и на общински служители, проектът ще допринесе за полагане на основите за демократичен диалог на местно и национално ниво, засилване на квартална демокрация в местните общности, вдъхновяване за жителите да се включат в политически процеси на местно ниво и насърчаване на доверието между членовете на общността.

Партньори на проекта са норвежката организация Nabolagshager, която се занимава с облагородяване на градски пространства, кръгова икономика и демокрация в общностите.

Проектът „Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява по Фонд Активни Граждани – www.activecitizensfund.bg с финансова подкрепа в размер на 159560.00€, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия Механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Квартална демокрация в градските общности“ е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

новини

© copyright BG Be Active, 2022

X