fbpx

Уебинар “Активни квартали” събира организации с грижа към публичните пространства

От опита на БГ Бъди активен, натрупан чрез дългосрочната програма _МЯСТО България знаем, че е важно гражданите, гражданските организации и администрацията да си съдействат в грижата за публичните пространства.  Важно е и всички те да са активни участници в общ диалог, да разбират своите права и да защитават интересите си, както и да бъдат поощрени да действат заедно в процеса на грижа и облагородяване на градската среда.

През следващите месеци, Сдружение БГ Бъди активен се е захванал с амбициозната задача да изгради мрежа от “Активни квартали”, която да бъде с консистенция от координиращи организации и плейсмейкъри в цялата страна. Тези организации ще получат възможност да развиват на местно ниво процеси по облагородяване на публични пространства и да поощряват включването на активни местни общности в такива процеси.

Във връзка с това, БГ Бъди активен организира уебинар “Активни квартали”, който ще се проведе на 02.12 (четвъртък) от 15:30ч. В онлайн платформата Zoom. По време на събитието участниците ще бъде представен проекта и детайли около неговото случване. Уебинарът ще даде ход на Отворена покана за граждански организации, които искат да се присъединят към проекта.

 

Сдружение БГ Бъди активен Ви приветства да се присъедините и да научите повече за проекта “Активни квартали” и за това как можете да се присъедините към него. По време на събитието, участниците ще имат възможността да споделят и личния си опит за работа с местните общности и предизвикателствата, с които се сблъскват.

Всеки желаещ може да направи своята предварителна регистрация, следвайки следния линк : ( https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tEk9X_3qSQ-v7-uKoIU_aQ )  

Проектът “Квартална демокрация в градските общности”, наричан накратко “Активни квартали” стартира през септември тази година, воден от сдружение БГ Бъди активен. Проектът се базира на placemaking (място-правене) методологията, с по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни: граждани, общини, общности и граждански организации. Организацията си партнира с норвежката организация Nabolagshager, която се занимава с облагородяване на градски пространства, кръгова икономика и демокрация в общностите.

Проектът Квартална демокрация в градските общности се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 159560.00€, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и  Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за  демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво

No Comments

Post a Comment

X