Програма на сдружение BG Бъди активен

“Няма да ви помагаме, но няма и да ви пречим”. Достатъчно ли е?

“Публичните администрации също могат да проявяват гъвкавост и да бъдат дейни и иновативни. ДА – в тях работят и хора, които са отворени и готови да ни чуят, стига да се намери правилния подход към тях”, около това становище се обединиха представители на администрацията, бизнеса и граждански организации по време на форум “Партньорство за творческа бюрокрация”. Събитието се превърна в трибуна за споделяне на работещи добри практики от работата “НА” и “СЪС” администрации от цяла България, както и в дискусионен форум по темата “как по-добре можем да работим заедно”. Срещата беше организирана в партньорство от сдружение BG Бъди активен и Екипът на София  с цел да създаде доверие между администрации, организации и активисти.

Бюрокрацията и тромавите процедури са сред основните проблеми и на работещите в тези институции и на всеки, който се е опитвал да свърши своя задача, пряко зависеща от тях. Гъвкавост и по-малко бюрократични спънки са част от основните теми на организаторите, като според тях това може да постигнато чрез партньорства, споделеност и търсенето на алтернативни възможности.

В първата част от събитието бе представен най-големият фестивал за иновации в публичния сектор – CREATIVE BUREAUCRACY FESTIVAL. Примерите, които представиха чуждестранните гости на форума, Чарлс Ландри (Charles Landry), директор на фестивала и Робин Бенет, мениджър “Програма и партньорства” (Robyn Bennet),  показаха, че администрациите могат да бъдат креативни и творчески, ако  въвлекат младите към тях, които да участват в  прекрояването на процесите и работят активно за създаването на доверие чрез партньорства с гражданския сектор. 

Всичко извън стереотипите може да се определи като творческа бюрокрация. Това са алтернативни и съвременни методи на работа, които улесняват  процесите в административния сектор.”, казва Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен и допълва ”Сдружението ни си партнира успешно с редица общини от цялата страна за създаването на здравословна, красива и достъпна градска среда. Вярваме, че споделяйки нашите успехи и добрият пример, повече общини да бъдат убедени, че има начин да си сътрудничат успешно с хората.”.

Добри примери има, но те трябва да се подкрепят, вместо да се потискат, защото са различни. За целта има нужда от смелост и търпение”, добавя Любо Георгиев от Екипът на София.

По време на сесията, посветена на реалния опит и “сблъсъците” на участващите със съществуващата бюрокрация, бяха представени примери за активизиране на местни общности, иницииране на образователни инициативи, предизвикателства в сферата на културните събития и градоустройството. Изводите, които всеки участник даде в края на своята презентация, се обединиха около следното „Трябва да преодолеем скептицизма, предразсъдъците и недоверието. Важно е да даваме възможност на хората от администрациите да ни чуят, да говорим на техния език, да бъдем търпеливи, постоянни и да се научим да слушаме”. 

Във форума бяха споделени работещи инструменти и от участващите общински структури, както и добри примери за крос секторно партньорство. Д-р Генчо Генчев, кмет община Свищов, приветства всички НПО организации в своя град, като смята, че могат съвместно да направят така, че дейностите по проектите им да намерят допирни точки, в създаването на политики и действия в полза на обществото и града. През тази година, Свищов се превърна в града поставил най-много креативни инсталации за разделно събиране на пластмасови бутилки, съвместно със сдружение BG Бъди Активен. “Градът ни е отличен пример за това, как най-добрите резултати се получават, когато НПО сектор, граждани и администрация работят заедно. Вярвам, че това е пътят, по който трябва да се развиват администрацията и гражданското общество“, каза д-р Генчо Генчев в края на своята презентация.

Гъвкавост, работа с нови инструменти за управление и склонността за тест и адаптация, отварят нови врати и възможности пред администрациите. Силвина Фурнаджиева от Екипът на София, представи основни практики, които могат да спестят административната българска бюрокрация, “Няма нужда да правим 15 стъпки, когато нещо може да се направи в 1 стъпка. Промяната може да бъде приятна, просто не трябва да се страхуваме от нея. Ако не опиташ, как ще разбереш дали можеш?”.

“Ефективната комуникация води до колаборация”, каза в своята презентация Адриана Събева от Imp-Act agency – агенция за комуникации, която свързва каузи, институции и бизнеси с отдаден екип по развитието на редица инициативи. Тя представи опита си от работа по три концепции за обновяване и изграждане на зелени пространства “Можем да стимулираме колаборацията и да привлечем институциите като следваме тези 4 прости стъпки: 1. Разбиране на проблема; 2. Превод на посланията – да говорим на един и същ език; 3. Комуникация, комуникация, комуникация; 4. Раз(лични) подходи за работа с тях”.

За да се избяга от бюрокрацията е необходимо предприемаческо мислене и тестване на нови идеи. Според  Жоро Пенчев от Екипът на София, това може да стане ако общинските администрации оптимизират работните си процеси. За да улесни обслужването на гражданите и да се подобри организацията на дейностите, в  общинските администрации трябва да се тества и имплементират алтернативни цифрови решения.

Как да “образоваме” общинските служители и как да намерим най-вече правилния подход за това, разказа Мария Маринова Алкалай от “Възможности без граници”. “Всеки има склонността да поставя граници в мислите си, относно етнос, религия, интереси и теми. Нашият принцип  на работа е да ги привличаме през игрите. Така от забавлението започваме да работим и по други теми и им помагаме да отворят очите си и да погледнат нещата по-отблизо.”

Форумът е част от дейностите на “Партньорство за красива и чиста България” и е поредният форум за обединение на секторите в посока създаване на устойчиви градове ориентирани към хората

 

Събитието обединява дейностите и дългосрочните цели на сдружение BG Бъди активен, като част от няколко активни в момента проекта: Партньорство за красива и чиста България, Активни квартали и Park(ing) Day for Fitness

  • „Партньорство за красива и чиста България“ се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола
  • Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 160 000.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.
  • Проект „Park(ing) Day for Fitness“ е финансиран от Европейския съюз.
No Comments

Post a Comment