Програма на сдружение BG Бъди активен

Кюстендил „осинови“ първия си шишеяд

Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ е иновативно училище и в центъра на  иновацията са развитието на уменията в общността – социални и емоционални компетентности, т.е. умения на хората на 21 век, които са в основата на самоактуализиращата се личност. Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в 21 век и съществена част от тях са управлението на отпадъците и опазването на околоната среда. 

В гимназията отпадъците се разпределят разделно от години и поставянето на шишеяда ще надгради усилията на училището в тази посока. В  училището от години коледната украса и елхите се изработват от рециклирани материали. От тази година училището е партньор на Български дарителски форум и се ангажира с много кампании и инициативи, включително и с такива, които са свързани с екология. В гимназията има поставен контейнер за събиране на пластмасови капачки. Във всеки корпус  има поставени кофи за разделно събиране на отпадъци. 

За извозването на събраните бутилки училището ще си партнира с фирма „Унитрейд 2011 ООД„, която ще изкупува и извозва събраните материали за рециклиране. Партньори в инициативата „Искам да съм полезен…рециклирай ме“ в Кюстендил са  община Кюстендил; родителската общност, с които реализират съвместни инициативи; 

С поставянето на Шишеяд в Кюстендил градът се включва в националната кампания „Искам да съм полезен…рециклирай ме„, част от проекта ни Партньорство за красива и чиста България“ подкрепен от Фонация Кока Кола. 

No Comments

Post a Comment