Програма на сдружение BG Бъди активен

проектът

Проектът Активни квартали беше представен на пресконференция в Пловдив

Проектът Активни квартали беше представен на пресконференция в Пловдив по време на среща с медиите

проектът

Проектът “Квартална демокрация в градските общности”,

наричан накратко “Активни квартали” е координиран от БГ Бъди активен и финансиран от Фонд активни граждани.

Партньор от Норвегия е организацията „Nabolagshager“. Организацията се занимава с градски пространства, кръгова икономика и демокрация. В рамките на следващите 2 години заедно ще работим върху един от стратегическите приоритети на Фонд Активни граждани – подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост.

Проектът се базира на плейсмейкинг методология.

Тя има по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните заинтересовани страни. Това са общини, общности и граждански организации. От опита,който черпим с дългосрочната програма  Място България, знаем, че е важно тези страни\или по-скоро участници в диалога/ да разбират своите права и да защитават интересите си. Те трябва да бъдат поощрени да действат заедно. Само така ще споделят и своята обща отговорност. За това ние се фокусираме върху градските пространства, където срещаме тези страни и ги сближаваме. Те могат да станат по-активни, да разбират взаимните нужди и да разбират своята роля в този диалог.

Продължавайки дългосрочната си програма Място България,

БГ Бъди активен цели да укрепи гражданското участие на българските общности чрез плейсмейкинг. Този процес дава възможност на хората да заемат по-активна роля в развитието на публичните пространства. Отделно ги запознава и въвлича в и разработването на местните политики. В рамките на проекта, основният ни приоритет е развитие на граждански институти на микрониво – microdemocracy.  Насърчваме демокрацията отдолу-нагоре. Организираме интервенции с гражданско участие. Изграждаме капацитет на граждански организации и на общински служители. Ще работим за полагане на основите за демократичен диалог на местно и национално ниво.

Надяваме се, че това ще вдъхнови общностите да се включат по-активно в местните политически процеси. Насърчаваме доверието между членовате на общността.

„Квартална демокрация в градските общности“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

No Comments

Post a Comment