Програма на сдружение BG Бъди активен

публични пространства

Поредица интервюта изследва намеси в публични пространства

В рамките на проекта Активни Квартали, през ноември, екип на сдружение БГ Бъди активен проведе изследване на тема “Публични пространства c успешни истории за плейсмейкинг”.

Проучването се изпълнява чрез методология, която реализира за първи път в България, а именно Walking Interviews. Методологията e предоставена и изпълнена под напътствията на партньорската норвежка организация Nabolagshager, които участват в анализа на информацията като експерти в областта.

 В Началото на ноември, екипът на БГ Бъди активен и партньорската организация проучиха над 50 примера за интервенции в градска среда от цяла България. Случаите са с различни инициатори от неформални групи доброволци, неправителствени организации, бизнес или общини. 10 от тях бяха селектирани и поканени за да вземат участие в проучването и да допринесат, споделяйки своя опит.

Плейсмейкинг не много е познато понятие в България, но всички изследвани случи използват два или повече инструменти на методологията за намеса в публични пространства и изграждане на общности.

публичните пространства

Интервютата се проведоха на територията на цялата страна. Екипът обиколи различни населени места и посети ликациите на интервенциите. Градовете, които станаха фокус на проучването бяха Варна, Велико Търново, Пловдив, Сандански, София и Трудовец. Екипът и доброволците посетиха различни градски пространства, които са станали обект на интерес от страна на различни граждански общности.

Въпросите на интервютата бяха свързани с произхода на гражданската активност и мотивацията на гражданите, съдействието от страна на местните власти, резултатите и устойчивостта на местата, на които е имало намеси.

Към момента данните се обработват от екипите на партньорските организации, правейки важни изводи за процесите на плейсмейкинг интервенциите в България.

В края на проучването ще предоставим документ, с добри примери от България и Норвегия, който да обобщи и улесни други инициативни граждани по пътя им към облагородяване на публични пространства. Въз основа на опита си с норвежките общности, експертите от Nabolagshager ще анализират потенциала и посоките на развитие на демократично измерение в българските общности. Изследването ще очертае тенденции и ще идентифицира предизвикателствата и перспективите за справяне с тях.

„Квартална демокрация в градските общности“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.
No Comments

Post a Comment